Biotalousinstituutin kattilantestauslaboratorion asiakkaat erittäin tyytyväisiä palveluun

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin kattilantestauslaboratoriossa testataan, mitataan ja tutkitaan energiabiomassojen polttoa, päästöjenhallintaa sekä energiatehokkuutta. Laboratorio palvelee energia-alan teknologia- ja palveluyrityksiä, bioenergian tuottajia, jalostajia ja kuluttajia sekä viranomaisia ja tutkimuslaitoksia.

Kattilantestauslaboratorion asiakastyytyväisyyttä selvitettiin webropol-kyselyllä, joka suunnattiin vuonna 2018 laboratorion palveluita käyttäneille yrityksille. Kyselyn tulosten perusteella laboratorion palvelut vastasivat asetettuja tavoitteita erinomaisesti, ja tulokset olivat helposti hyödynnettävissä. Palvelujen nähtiin edistävän hyvin yritysten kilpailukykyä ja ammatillista osaamista. Palvelun laatuun, aikataulutukseen, luotettavuuteen ja puolueettomuuteen oltiin erittäin tyytyväisiä.

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin Iittalan vanerinen Alvar Aalto vati. Onnetar suosi Saarijärven Kaukolämpö Oy:n käyttövastaava Roope Kemppistä. ”JAMK on meille joustava, hyvä kumppani. Kattilantestauslaboratorion palvelut ovat vastanneet hyvin meidän tarpeita”, Kemppinen kiittää. ”JAMKin kanssa tehtävä yhteistyö on helppoa ja monipuolista. Yhteiset kehittämiskohteet voivat tulevaisuudessa liittyä esimerkiksi kiertotalouteen ja biokaasun hyödyntämismahdollisuuksiin.”

Saarijärven Kaukolämpö Oy tarjoaa JAMKin opiskelijoille harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja sekä opinnäytetyön aiheita. ”Kokemukset ovat olleet hyviä. Nytkin meille on JAMKin agrologiopiskelija tulossa kesätöihin”, Kemppinen kertoo.

Kuvassa vasemmalla projektipäällikkö Janne Salmi, JAMK Biotalousinstituutti, oikealla käyttövastaava Roope Kemppinen, Saarijärven Kaukolämpö Oy. Roope on valmistunut Jyväskylän ammattikorkeakoulusta energiatekniikan insinööriksi 2016.


Infotilaisuudet pienteurastamotoiminnasta 24.4. ja lammastaloudesta 8.5.

Pämä-hankkeen infotilaisuudet: Biotalousinstituutti, Tuumalantie 17, Tarvaala (Saarijärvi) sekä streamin kautta Witas, Keskitie 4, Viitasaari.

 • 24.4.2019 pienteurastamotoiminnan infossa käsitellään pienteurastamo- ja lihanleikkuutoimintaa, moduuliteurastamoja, lihan suoramyyntiä ja näihin liittyviä vaatimuksia sekä liiketoimintamalleja
 • 8.5.2019 lammastalouden infossa esitellään lammastaloutta liiketoimintamuotona eri näkökulmista (liha, villa, green care, maisemanhoito, paimenlomat)

Tilaisuuksien alustava ohjelma:

 • klo 17.30 kahvit
 • klo 18-20 asiantuntijoiden puheenvuoroja ja keskustelua aiheesta

Molemmat tilaisuudet streamataan, joten niitä voi seurata myös etänä. Pyydä linkki ilmoittautuessasi.

Ilmoittautumiset:

Pienteurastamoinfoon 18.4. mennessä (kysy jälki-ilmoittautumista!) ja lammasinfoon 3.5. mennessä: hanna.kaihlajarvi@jamk.fi tai 0405635431, miisa.tawaststjerna@witas.fi tai 0401591449

Tilaisuudet järjestää Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Kehittämisyhtiö Witas Oy:n Päämäärätietoisesti uutta liiketoimintaa Pohjoiseen Keski-Suomeen -hanke (Pämä). Hanke saa rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskukselta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.


Maatalousyrityksen johtaminen -seminaari 26.4.2019 –> siirtyy syksyyn!

Brexit vaikuttaa – missä mennään? Tervetuloa mukaan Maatalousyrityksen johtaminen -seminaariin JAMKin Biotalousinstituuttiin perjantaina 26.4.2019. Iltapäivän aikana pureudumme brexitin vaikutuksiin ja muihin maatalousyrittäjälle ajankohtaisiin aiheisiin. Myös maatalousyrittäjän kommenttipuheenvuoro on varmasti mielenkiintoinen.

Syksyllä 2019, alustava ohjelma:

 • Tervetuloa Biotalousinstituuttiin, Tapani Sauranen, varajohtaja, JAMK Biotalousinstituutti
 • Brexit ja sen käytännön vaikutukset suomalaisen tuottajan liiketoimintaan, Perttu Pyykkönen, edunvalvontajohtaja, MTK
 • Vuoropuhelua maatalouden toimintaympäristöstä: teknologinen, biologinen ja ekonominen näkökulma, asiantuntijat Ulla Heinonen, Jyrki Kataja ja Susanna Lahnamäki, JAMK Biotalousinstituutti
 • Maatilayrittäjän menestyksen avaimia, Tiina Liimatainen, asiakkuusjohtaja, OP Keski-Suomi
 • Maatalousyrittäjän kommenttipuheenvuoro

Tilaisuuden järjestävät JAMK Biotalousinstituutti ja OP Keski-Suomi.


Metsämme-messut 27.-28.4.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE ovat mukana Metsämme-messuilla Jyväskylän Paviljongissa 27.-28.4.2019. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Esillä on muun muassa metsäkonesimulaattoreita ja VR-teknologiaa. Yhteisellä osastolla on mukana myös koulutuskuntayhtymä Gradia.

Sunnuntaina ohjelmalavalla kuullaan JAMKin asiantuntija Aino Voutilaisen alustus aiheesta Puu tulevaisuuden materiaalina – uudet tuotteet ja innovaatiot.

Samaan aikaan Paviljongissa järjestetään myös Retkelle-messut, Wemmi kevätmarkkinat sekä Järvipäivät. Katso lisää: http://metsamme.fi/


Luonnontuotealasta elinvoimaa -tapahtuma 15.4.

Maanantaina 15.4. klo 12 – 16, Biotalousinstituutti, Tuumalantie 17, Tarvaala

Luonnonmukaisuutta ja terveysvaikutteisuutta korostavat trendit ja villiyrttihuuma ovat saaneet aikaan luonnontuotealan uuden tulemisen. Ala on nykyisin kasvuala, joka tarvitsee yhä enemmän ja monipuolisemmin raaka-aineita, jotta yritykset kykenevät tarttumaan niin kotimaan kuin maailmankin markkinoiden kasvavaan kysyntään.

Kuinka tähän haasteeseen vastataan? Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti, Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry, Arktiset Aromit ry ja Suomen Metsäkeskus toteuttivat kilpailun, joka auttaisi kehittämään keruumenetelmien kustannustehokkuutta ja parantamaan alan liiketoimintamahdollisuuksia. Kilpailu on nyt ratkennut, ja palkinnot jaetaan tapahtuman yhteydessä.

Ilmoittaudu mukaan 12.4.2019 mennessä: www.metsakeskus-fi –> tapahtumat

Ohjelma:

klo 12.00 Luonnontuotealan kasvunäkymät ja raaka-ainetarpeet, Juha Rutanen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Ruokasektorin koordinaatiohanke

klo 12.20 Metsät, metsätalous ja luonnontuoteala, Marko Ämmälä, Suomen Metsäkeskus, Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hanke

klo 12.40 Luonnontuotealan kasvunäkymiä Keski-Suomessa, Katariina Jousmäki, ProAgria Keski-Suomi ry / Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, Luonnosta lautaselle LUOLA-koulutushanke

klo 13.00 Kasvun pullonkaulat – Case Nord-T, Mirka Olin, Nord-T

klo 13.20 Ideasta eteenpäin, Jouni Hynynen, Business Finland

klo 13.40 BIND-hankkeen työkalut ideoiden jalostamiseksi, Markku Paananen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

klo 14.00 Ideakilpailun Luonnontuotteiden keruun tehostaminen palkintojen jako

klo 14.20 Kahvit, tutustumista alan yrityksiin, alan työtarjontaan ja luonnontuotteisiin

klo 16.00 Tilaisuus päättyy

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä BIND – Bioinnovaatioiden edistäminen -hanke (JAMK) ja Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hanke (Suomen Metsäkeskus)


Puhutaan metsästä K-S ja Tulevaisuuden metsät 2040 -seminaari 4.4.

Puhutaan metsästä Keski-Suomi -tilaisuudessa katsotaan tulevaisuuteen: Millainen on metsä, mitä tuotteita sieltä saadaan, ketkä ne omistavat ja entä luonto?
Tilaisuus on samalla Sykettä Keski-Suomen metsiin -hankkeen loppuseminaari.

Aika: 4.4.2019 klo 12.30–18.30
Paikka: Scandic Laajavuori, Laajavuorentie 30, Jyväskylä

Ohjelma

12.30 Tilaisuuden avaus, puheenjohtajana Seija Tiitinen-Salmela, elinkeinopäällikkö, Suomen metsäkeskus
12.35 Sykettä Keski-Suomen metsiin -hankkeen saavutukset, Marja Liukkaala-Koto, projektipäällikkö, Suomen metsäkeskus
12.45 Tulevaisuus 2040, Ilkka Halava, tulevaisuustutkija
13.30 Kahvi
13.50 Selluloosan uudet tuotteet, Ali Harlin, tutkimusprofessori, VTT
14.25 Metsävarat 2040, Hannu Hirvelä, tutkija, Luke
15.00 Talousmetsien monimuotoisuus 2040, Maiju Peura, tohtoriopiskelija, Jyväskylän yliopisto
15.30 Metsänomistus 2040, Pauli Rintala, kenttäpäällikkö, MTK
16.00 Tauko, suolainen pala
16.30 Keski-Suomen Liiton ja Suomen metsäkeskuksen järjestämä
paneeli kansanedustajaehdokkaille, aiheena Metsät ja ilmastonmuutos,
johdanto Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori, Luke, puheenjohtajina Hannu Koponen, Keski-Suomen liitto ja Helena Reiman, Suomen metsäkeskus
18.30 Päätös

Ilmoittaudu mukaan 29.3. mennessä Metsäkeskuksen verkkosivuilla. Voit ilmoittautua myös osoitteeseen marja.liukkaala-koto(at)metsakeskus.fi (mainitse mahdollisista erikoisruokavalioista). Tilaisuuteen osallistuminen on maksutonta, ja mukaan mahtuu 150 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Tervetuloa!


Mustasotilaskärpäsestä liiketoimintaa -seminaari 24.4.2019

Hyönteistalous liittyy paitsi proteiiniomavaraisuuteen, myös resurssien tehokkaampaan käyttöön. Erilaisten sivuvirtojen ja muiden biomassojen käsittely hyönteisten avulla avaa uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja -malleja kiertotalouteen. Tule kuulemaan uusinta tietoa hyönteisistä kiertotaloudessa, mustasotilaskärpäsen kasvatuksesta ja käytöstä sekä kannattavuudesta!

”Mustasotilaskärpäsestä liiketoimintaa” -seminaari keskiviikkona 24.4.2019 klo 13 – 15 JAMK, Rajakatu 35, Kasvosali (C119)

Tilaisuuden ohjelma:

klo 13.00 – 13.30 Arvoa hyönteisistä kiertotaloudessa, Matti Tähtinen, VTT

klo 13.30 – 14.00 Käytännön kokemukset hyönteisten kasvattamisesta ja kasvatusolosuhteet, Sami Virtanen, JAMK

klo 14.00 – 14.30 Kannattaako mustasotilaskärpästen kasvatus ja missä niitä käytetään, Tuure Parviainen, VTT

klo 14.30 – 15.00 Kysy hyönteistaloudesta ja me vastaamme, yleinen keskustelu ja kysymyksiä

Seminaarin järjestää Hyönteistalous osana Viitasaari-Saarijärvi seutukunnan kiertotaloutta – VinsectS -hanke

Ilmoittautumiset 16.4.2019 mennessä: https://www.eventbrite.com/e/mustasotilaskarpasesta-liiketoimin-taa-seminaari-tickets-58572836932

Lisätietoja:

Matti Tähtinen, p. 040 153 0405, matti.tahtinen@vtt.fi

Tiina Siimekselä, p. 040 630 3149, tiina.siimeksela@jamk.fi


Ympäristöpäivä 20.3.2019

klo 10 – 14.30, lk 12, päärakennus, POKE, luva, Tarvaala

”Ajankohtaista ympäristöalalta” – seminaari

klo 10.00 – 10.05 POKEn tervehdys, Tarja Hyötyläinen

klo 10.05 – 10.15 Seminaarin avaus, Tuomas Kurttila

klo 10.15 – 10.45 Ajankohtaista ympäristölainsäädännöstä, Sohvi Halikka, ELY Keski-Suomi

klo 10.45 – 11.15 Hyvinvointia luonnontuotteista, Visa Törmälä, Grenoco Green

klo 11.15 – 12.00 Carbon Action -hanke, Eija Hagelberg, Baltic Sea Action Group

klo 12.00 – 12.45 Lounas, ruokala Tähkä

klo 12.45 – 13.15 ”vauhtia kiertotalouteen, jätelain uudistus”, Outi Ruuska, Sammakkokangas Oy

klo 13.15 – 14.00 PuuMaVesi -hanke, Kari-Matti Vuori, SYKE ja Juha Jämsen, Metsäkeskus

klo 14.00 – 14.30 Verkostoituminen ja kahvit


Vaalipaneeli 6.3.

Mikä on biotalouden tulevaisuus? Miten ilmastonmuutosta pitäisi hillitä? Miten turvataan laadukas koulutus?

Biotalouskampuksella järjestetään kaikkien puolueiden vaalipaneelin biotalouden ja koulutuspolitiikan ajankohtaisista aiheista.

Aika: 6.3.2019 17:00 – 6.3.2019 19:30 Paikka: Biotalousinstituutti, Tuumalantie 17, 43130 Tarvaala

Biotalouskampuksen opiskelijoiden vetämässä vaalipaneelissa kansanedustajaehdokkaille esitetään tiukkoja kysymyksiä biotalouteen ja koulutuspolitiikkaan liittyen.

Ennen paneelin alkua osallistujille on tarjolla kahvit klo 17:00 alkaen. Varsinainen paneeli alkaa klo 17.30

Mukaan paneeliin ovat ilmoittautuneet:

 • Tarmo Ketola, Vihreät
 • Anne Kalmari, Keskusta
 • Tommi Lunttila, Kokoomus
 • Juho Kautto, Vasemmistoliitto
 • Sami Tuominen, SDP
 • Harri Oksanen, Perussuomalaiset
 • Marita Salenius, Sininen Tulevaisuus
 • Arvo Kristiansson, Suomen Kristillisdemokraattinen puolue rp Keksi-suomen Piiri

Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Voit seurata tilaisuutta myös suorana verkon välityksellä tältä sivulta. Suora lähetys alkaa Biotalouinstituutista klo 17.30. Katsojilla on mahdollisuus osallistua keskuteluun Twitterin välityksellä.

Biotalouskampus on 500 opiskelijan ja 100 työntekijän yhteisö. Samalle kampukselle JAMKin kanssa sijoittuu Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE.  


Tulevaisuuden agrologikoulutusta suunnitellaan nyt

JAMKin Biotalousinstituutin neuvottelukunta aloitti työnsä maanantaina. Ensimmäisenä neuvottelukunnan tehtävälistalla oli määritellä tulevaisuuden työelämän kannalta kriittiset osaamistarpeet, joiden pohjalta lähdetään työstämään uusia biotalouden opintokokonaisuuksia. Tärkeimmiksi osaamisiksi nähtiin vuorovaikutustaidot, myynnin- ja markkinoinnin osaaminen, innovatiivisuus, talous ja johtaminen sekä yrittäjyysosaaminen.

JAMKissa on alkanut laajamittainen opetussuunnitelmien uudistamistyö, jonka tulosten on määrä astua voimaan syksystä 2020. Uudistamistyön keskiössä on kehittää ammattikorkeakouluopetusta vastaamaan entistä paremmin muuttuvan työelämän ja yhteiskunnan tarpeita. Biotalousinstituutin osalta opetussuunnitelman uudistamistyö koskee agrologikoulutuksen AMK ja YAMK -tutkintoja.

– Muutoksen viemiseksi oikeaan suuntaan tarvitaan aktiivista vuoropuhelua biotalouden etulinjan toimijoiden ja visionäärien kanssa. Neuvottelukunnasta saamme aktiivisen sparraajaan toiminnallemme. Yhtenä tavoitteenamme on nostaa Tarvaalan agrologikoulutus Suomen vetovoimaisimmaksi biotalouden tutkinto-ohjelmaksi vuoteen 2025 mennessä, kerto JAMKin Biotalousinstituutin johtaja Minna Lappalainen.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja POP Konnevesi -pankin toimitusjohtaja Ari Heikkilä kokee Biotalousinstituutin neuvottelukuntatyön tärkeänä.

– Keski-Suomen tulevaisuus rakennetaan koulutuksella ja osaamisella. Alueellamme on poikkeuksellisen vahvat maa-, metsä- ja biotalouden elinvoimaisuustekijät.

Myös Vapo Venturesin liiketoimintajohtaja Miia Suominen sekä yrittäjä Tommi Luntilan ajatukset kohtaavat agrologikoulutuksen tarpeellisuudesta.

– Kestävän kehityksen tekijöitä tarvitaan tulevaisuudessa. Jos ruoantuotannon määrä halutaan pitää Suomessa samana kuin nykyisin, tarvitaan uusia tilanpitäjiä.

Neuvottelukunnan ensimmäinen kokous järjestettiin 4.2. JAMKin Biotalousinstituutissa Tarvaalassa. Neuvottelukuntaan kuuluvat henkilöstön edustajien lisäksi Mauri Pekkarinen, eduskunnan 1. varapuhemies, Mikko Tiirola, puheenjohtaja MTK metsävaltuuskunta, Reima Luomala, toimitusjohtaja Osuuskunta Maitosuomi, Mia Suominen, liiketoimintajohtaja Vapo Ventures, Ari Heikkilä, toimitusjohtaja POP Konnevesi, Antti Meriläinen, toimitusjohtaja Lantmännen Agro Oy, Matti Kallio, myyntijohtaja AGCO Suomi Oy, Tommi Lunttila, yrittäjä, Juho Heiska, yrittäjä ja Riku Kauhanen, agrologiopiskelija.

Lisätietoja:
Minna Lappalainen, johtaja, etunimi.sukunimi@jamk.fi, 040 630 0384
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti