Biotalouskampuksen hankkeille jättipotti rahoitusta

Yli puoli miljoonaa euroa Biotalouskampuksen kehittämiseen

Maakuntahallitus on hyväksynyt rahoitettavaksi Biotalouskampuksen kolmea hanketta. Rahoitus tulee Suomen Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 -rakennerahasto -ohjelmasta. Hankkeilla tullaan kehittämään Tarvaalan Biotalouskampusta ja parannetaan sen myötä koko biotuotealan kilpailukykyä.

Puuraaka-aineen kasvatus, korjuu, kuljetus ja käsittely edellyttävät nykyaikaisia energiatehokkaita koneita ja laitteita, mutta myös uudenlaista koulutusalojen yhteistyötä sekä tutkimusta ja tuotekehitystä yritysten tarpeisiin. Biotalouskampukselle hankitaan modernit hydrauliikan ja pneumatiikan oppimisympäristöt sekä simulaatiolaitteistoja, joilla voidaan harjoitella esimerkiksi metsäkoneen ja työkone-traktorin käyttöä. Laitteistoja tullaan käyttämään työelämälähtöisessä opetuksessa, tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnassa, yritysten henkilöstökoulutuksessa sekä biotalouteen liittyvissä osaamishankkeissa.

Biotalouskampuksen tutkimus- ja tuotekehitysympäristön kehittämiseen saadaan EU-rahaa noin 300 000 euroa ja laiteinvestointeihin noin 220 000 euroa. Em. Biotar-hankkeissa toimivat yhdessä JAMKin Biotalousinstituutti ja logistiikka-ala sekä POKE:n Tarvaalan, Viitasaaren ja Äänekosken yksiköt. Hankkeen rahoitukseen osallistuu myös bioalan yrityksiä.

Näiden lisäksi EU-rahaa on tulossa liki 50 000 euroa Biotalouskampuksen innovaatiojärjestelmän toimintamallin laadintaan. Tavoitteena on vauhdittaa biotalousalan innovaatiotoimintaa ja luoda kokeilukulttuuria kampuksella. Erityisesti pk-yritysten ja keksijöiden ideoita pyritään jalostamaan, niin että mahdolliset kaupallistajat ja investoijat pääsevät arvioimaan niiden hyödyllisyyttä. JAMK ja POKE tekevät tässäkin hankkeessa yhteistyötä.


JAMK mukana tukemassa Biotalouden kasvupolkua

Biotalous hyödyntää luonnosta saatavia uusiutuvia materiaaleja sekä kehittää ja ottaa käyttöön niihin liittyviä innovaatioita ja teknologioita. Biotalous merkitsee suomalaisille 100 miljardin euron vuosituotantoa, lisää vientiä, 100 000 uutta työpaikkaa ja hyvinvointia ympäristöä kunnioittaen. Biotalouden Kasvupolku® hakee innovaatioita, ideoita ja liiketoimintamalleja, jotka vastaavat tähän tarpeeseen. Kasvupolku osa Suomen suurinta pk-yritysten kasvun sparrausohjelmaa, Kasvu Openia.

Kasvupolun tuomaristo valitsi hakemuksen jättäneistä 24 yrityksestä 15 suurimman kasvupotentiaalin omaavaa mukaan sparraukseen. Kasvupolulle valituille yrityksille järjestetään sparrausta 31.5. Jyväskylässä ja 9.6. Helsingissä kasvun Kiitoradoilla. Kiitoradoilla yritykset tapaavat kahden kesken 5 eri alan asiantuntijaa 45 minuutin mittaisissa tapaamisissa. Kiitoradoilla kasvun asiantuntijat eli myllärit auttavat yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa sekä tunnistamaan kasvun ja innovaatioiden mahdollisuuksia. JAMKin Biotalousinstituutin asiantuntijat ovat aktiivisesti mukana sparrausprosessissa.

Kasvupolun tuomaristo valitsee lopuksi Kasvupolun voittajat, jotka julkistetaan toisen Kiitoratapäivän päätteeksi. Voittajat jatkavat kilpailua valtakunnallisessa Kasvu Open 2016 -kilpailussa. Tuomaristossa valintoja tekemässä on myös JAMKin Biotalousinstituutin johtaja Pekka Äänismaa.

– Kasvupolku auttaa JAMKia verkostoitumaan biotalousalan kasvuhaluisten ja innovatiivisten kärkiyritysten kanssa, mikä on edellytys laadukkaalle koulutuksella ja ajanmukaiselle tutkimus- ja kehittämistoiminnalle.

Viime vuonna Biotalouden Kasvupolun voitti Jyväskyläläinen BioGTS Oy.

Kasvupolkua ovat mahdollistamassa mm. Metsä Group, Valmet, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jykes, Äänekosken Kehitys Oy, Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen liitto, Finnvera, Sonera ja Nordea.

Lisätietoja:

Pekka Äänismaa, johtaja, 0400 279 057, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

https://kasvuopen.fi/kasvupolut/biotalous


Biotalouskampuksen perinnepäivä ja Valion laitumellelasku -tapahtuma pe 20.5. klo 9 – 18

Tervetuloa kaikille avoimeen ja maksuttomaan perinne- ja laitumellalaskupäivään!

Päivän ohjelma

Valion laitumellelasku -tapahtuma opetusnavetan ympäristössä klo 9.30 – 14.00:

Maistiaisia yleisölle: Atrian makkaraa sekä Valion Grandi pillimehua ja Play-vanukkaita

 • Lypsydiplomi -toimintapiste
 • Robottitilassa esillä hyvinvointiteema
 • MEKA-hanke esittäytyy
 • ProAgria
 • Vasikka-aitaus
 • Lammasaitaus
 • Lehmät laitumelle:

– Varaslähtö I klo 10.00
– Varaslähtö II klo 11.00
– Lehmien laitumellelasku klo 12.00

Perinnepäivän toimintapisteet klo 9 – 18 POKE:n tiloissa:

 • Museo avoinna
 • Sinisen talon takapiha: Langan värjäystä kukkulan juurella, talutusratsastusta, kanin hoito
 • Sininen talo: Vohvelibaari, PopUp –myymälä, Tarvaala 150-vuotta
 • Keskusympyrä: Puuveistoksia + puunveistonäytös, linnunpönttötalkoot (pönttöjä myös myynnissä)
 • Tarkkussahaus, palkintona puun taimi
 • Päärakennus:

Aula: Tapahtumainfo, metsäkonesimulaattori
Luokka 12: Perinnetyökaluja, kädentaitotyöpaja
Luokka 13: Elokuvia Tarvaalasta, non-stop

 • B-talo: Ympäristökasvatuksen teemat esillä, lasten leikkiluokka, kierrätyshuone
 • Viispiippunen: Laboratorio avoinna, kurkkaa mikroskooppiin, vesinäytteiden analysointi, hinta 10€ / näyte, kestävä kehitys
 • Poken piha-alueella: Pärelehmä Miinan tervaus klo 14 alkaen, tervanpolttoa, pihapelejä ja leikkejä lapsille ja lapsenmielisille, maatalouskoneita esillä

JAMK, Biotalousinstituutti, Tuumalantie 17

Kello 13 ja 14 ohjatut tutustumiset:

 • Kattilantestauslaboratorioon tutustuminen, Puolamäki
 • Bioenergia, Tukia
 • Veden mittaus, Stenman

Kampuskirjasto avoinna klo 15.00 saakka.

Työnäytösten ajankohdat tarkentuvat pian. Ohjelma päivittyy POKE:n sivuille, katso täältä.


Biotalouskampuksella räjäytystöitä vk 20 alkaen

Ma 16.5. lähtien Biotalouskampuksella Poken alueilla alkaa louhinta- ja räjäytystyöt. Työt kestävät alustavan suunnitelman mukaan kolme viikkoa. Kalliota tullaan räjäyttämään ja murskaamaan 6.000 m3.

Työt alkavat koeporauksilla ja räjäytysmittauksilla, joiden perusteella laaditaan lopullinen aikataulu ja panosten koko. Räjäytyksiä tehdään 4-5 kertaa päivässä. Räjäytetty materiaali murskataan kenttien kantavaksi materiaaliksi. Työt tulevat aiheuttamaan melua ja pölyä. Tarkempi aikataulu räjäytysten kellonajoista ilmoitetaan myöhemmin.

Liikennöinnintiin on tulossa räjäytysten ajaksi seuraavat muutokset:

 • Louhinta/räjäytysalue sijaitseen JAMKin toimitilojen takana, parkkipaikkoja vastapäätä. Räjäytykset peitetään vahvoilla kumimatoilla, mutta mahdollisuus pienten kivien lentämiseen mattojen alta, maan suunnassa on aina olemassa. Tämän vuoksi JAMKin toimipisteen takapihan ja louhinta-alueen välisen jalkakäytävän ylittäminen on kielletty! Muutenkin olemista takapihalla on syytä välttää.
 • JAMKin takapihan parkkipaikalla ei saa pitää autoja.
 • Uusi Tuumalantie otetaan käyttöön (kiertotie) ja vanha tie sulutetaan.

Lisätietoja:

Pekka Janhonen, etunimi.sukunimi@jpoke.fi, POKE


JAMK tutkimus: Mikrobitoimintaa voidaan rajoittaa energiahakkeen aumavarastoinnissa

Hakeauman mikrobitoimintaan voidaan vaikuttaa erilaisilla käsittelyaineilla tai menetelmillä, kertoo Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tehty tutkimus.

Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiön rahoittaman kolmivuotisen hankkeen tutkimustulosten mukaan tehokkain mikrobisuoja puuhakkeelle saatiin käsittelemällä hakkeet Biotalousinstituutissa kehitetyllä luonnonmukaisella käsittelyaineella.

Aine esti lähes täysin auman mikrobitoiminnan kolmen varastointikuukauden ajan pienessä varastointikokoluokassa. Käsitellyt aumat pysyivät rauhallisina eikä lämpenemistä havaittu käsittelemättömään aumaan nähden.

”Tutkimustulokset ovat lupaavia ja työtä jatketaankin parhaillaan EAKR-osarahoitteisessa Biopooli-hankkeessa. Tarkoitus on edelleen kehittää ja testata näitä toimiviksi havaittuja energiahakkeen varastointireseptejä,” tutkija Miia Jämsén Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutista kertoo.

Hakeaumoissa esiintyy valtavia määriä mikrobeja tuottavia yksiköitä. Mikrobien määrä kasvaa sen mukaan mitä kauemmin haketta on varastoitu. Biohajoavana raaka-aineena puuhake kompostoituu, mikä johtaa mm. hakemateriaalin energia- ja materiaalihäviöihin, kasvaviin kaasupäästöihin sekä mikrobitoiminnan kasvuun ja itiöpölyämiseen. Vapautuvat kaasut, mikrobien tuottamat yhdisteet sekä itiöpöly ovat terveysriski ihmiselle. Kaasut edistävät myös ilmaston lämpenemistä.

Hankkeessa rakennettiin myös ainutlaatuinen puuhakkeen ja muun biomassan käsittelytarkoitukseen sopivan laitteiston prototyyppi. Tutkimustyö osoitti, ettei hakkeen käsittely varastointiaineilla onnistu riittävällä tasolla ilman asianmukaista laitteistoa. Koska tällaista laitteistoa ei markkinoilla ole, piti tutkimustyön onnistumiseksi myös suunnitella, rakentaa ja pilotoida tarvittava laitteisto Biopooli -hankkeen tuella. Laitteiston kehittämisestä kiinnostuneilla kumppaneilla on vielä mahdollisuus osallistua kehitystyöhön.

”Mikrobitoiminnan rajoittaminen energiahakkeen aumavarastoinnissa eri menetelmin on osa tulevaisuutta. Uudenlaista ajattelumallia tullaan vaatimaan koko metsäenergian toimitusketjussa. Jos auman mikrobiaktiivisuus saadaan rauhoitettua, auman energiasisältö säilyy vähintään lähtötilanteen tasolla usean varastointikuukauden ajan. Hakkeen lämpöarvoa voidaan kasvattaa käsittelyaineen avulla. Käsittelyaineen mukaan voidaan lisätä erillistä polttokattiloita suojaava lisäainetta antamaan hakkeelle lisäarvoa. Käsittely vähentää myös hakeauman pölyämistä, jolloin ympäristön itiöpölypitoisuus laskee. Testausta jatkamme Biopooli -hankkeessa juuri käynnistyvin käytännön kokein”, Jämsén jatkaa.

Lisätietoja: 

Miia Jämsén, tutkija, 050 366 9495, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti


Maatilan työturvallisuuspäivä Tarvaalassa 14.4.

Kevään peltotöiden lähestyessä on hyvä aika palautella mieliin maatilan työturvallisuusasioita. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Menestyvä keskisuomalainen nautakarjatila -hanke järjestää yhdessä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston kanssa Maatilan työturvallisuuspäivän Saarijärven Tarvaalassa.

– Päivän aikana mieliin palautetaan rastipisteillä mm. koneturvallisuus, hätäensiapu, alkusammutus ja asianmukainen suojavarustus. Agrologiopiskelijat pitävät ympäristön näkökulmat huomioiden Vaaralliset jätteet-pistettä. Paikalla on myös kaupallisia toimijoita turvavarusteiden kera, kertoo projektipäällikkö Susanna Lahnamäki.

14.4.2016 klo 10-14 pidettävä tapahtuma on suunnattu maatilayrittäjille sekä alan opiskelijoille. Tapahtumapaikkana toimii Tarvaalan kampus osoitteessa Tuumalantie 17, 43130 Saarijärvi. Maksuttomaan tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.

Lue lisää

Lisätietoja:
Susanna Lahnamäki, projektipäällikkö, 040 725 6603 tai Amanda Vesiaho, hankeavustaja, 040 354 7400, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti


Biotalous tänään ja huomenna -seminaarin videot julkaistu

Videot Biotalouskampuksella Pokella 28.1.2016 järjestetyn Biotalous tänään ja huomenna -seminaarin puheenvuoroista on julkaistu YouTubessa. Linkki videolistaan.

Tilaisuus oli tarkoitettu kaikille alasta kiinnostuneille, sitä opiskeleville ja alalla työskenteleville. Tilaisuudessa keskusteltiin ja saatiin tietoa biotaloudesta, sen mukanaan tuomista mahdollisuuksista, innovaatioista ja haasteista.

Asiantuntija-puheenvuorojen jälkeen paneelikeskustelu aiheesta. Mukana mm. Pirkko Melville tutkimus- ja kehityspäällikkö, Jyväskylän kaupunki, Outi Ruuska toimitusjohtaja, Sammakkokankaan jätekeskus ja Arto Tiainen luontoyrittäjä, Metsä-Tiainen ky ja Camilla Wikström tehtaanjohtaja, Metsä Fibre oy.

Biotalous tänään ja huomenna_ohjelma


YAMK -opiskelijat aloittavat 15.1.2016

Tervetuloa Biotalouskampukselle uudet opiskelijat!

JAMK BTI:n uudessa Agrologi (ylempi AMK) -tutkinto-ohjelmassa aloittaa n. 20 työelämässä kannuksia kerännyttä opiskelijaa. Koulutusohjelmassa opiskellaan monimuoto-opintoina 60 opintopisteen laajuisesti biotalousalan elinkeinotoiminnan muutosta ja kasvua edistävien palvelujen, prosessien ja toimintamallien kehittämisen ja uudistamisen menetelmiä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

 


Tarvaalan biotalouskampukselle uutta koulutustarjontaa ja miljoonainvestointi

Poke rakentaa uuden koneoppimisympäristön Tarvaalaan vuosina 2016-2017 . Kyseessä on noin 2,5 milj. euron investointi. Hallissa tullaan opettamaan mm. metsätalouden kuljetuksiin liittyvän raskaan kaluston huoltamista.
Vuoden 2015 lopussa Tarvaalassa käynnistyy bioterminaali-alueen rakentaminen. 1.5 hehtaarin alueen kustannusarvio on noin 150 000 euroa. Jamk aloittaa uuden biotalouden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävän koulutuksen vuoden 2016 alusta.
Aiheesta tarkemmin tästä linkistä
Lisätietoja:
Pekka Janhonen, puh: 0400-542 031, koulutusjohtaja, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Pekka Äänismaa, puh: 0400-279 057, biotalousinstituutin johtaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Timo Rusanen, puh: 044-4598 201, kaupunginjohtaja, Saarijärven kaupunki
Petri Mustamäki, puh: 044-4598 724, yrityspalvelupäällikkö, SSYP Kehitys Oy