Esihautomosta vauhtia yritysideoihin

Biotalouskampuksella järjestettävä JAMK Esihautomo on tarkoitettu kaikille, joilla on yritysidea tai tuore yritys. Esihautomossa kehitetään omaa yritysideaa konkreettisesti mm. laatimalla liiketoimintasuunnitelma, markkinointi/myyntisuunnitelma sekä kannattavuuslaskelma. Kontaktikertojen teemoina ovat myös omien yrittäjävalmiuksien kartoittaminen, tuotteiden / palveluidean kuvaus, näkemykset potentiaalisista asiakkaista sekä selvitys markkinatilanteesta. Opintojakson sisältöä painotetaan osallistujien liikeideoiden tarpeiden mukaan.

JAMK Esihautomo (5 op) vaatii osallistujalta sitoutumista kahdeksaan kontaktikertaan, itsenäistä työskentelyä sekä aktiivista otetta. Muille kuin Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoille opintojakson suorittaminen maksaa 50 euroa avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.

Aikataulu:

 • Tiistai 12.1.2016 klo 14–17.30
 • Tiistai 19.1.2016 klo 14–17.30
 • Tiistai 26.1.2016 klo 14–17.30
 • Tiistai 2.2.2016 klo 14–17.30
 • Tiistai 9.2.2016 klo 14–17.30
 • Tiistai 16.2.2016 klo 14–17.30
 • Tiistai 23.2.2016 klo 14–17.30
 • Tiistai 8.3.2016 klo 14–17.30

Lisätietoja:

Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrittäjyysopinnot: www.jamk.fi/generator

Ilmoittaudu mukaan 11.12.2015 mennessä: mari.hakkarainen@jamk.fi, 050 406 6057.


Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto & tilasiemennys-koulutus

Kehitä omaa osaamistasi sekä työympäristösi toimintaa osana turvallista kotimaista elintarvikeketjua. Opi huomioimaan eläinten fysiologiset ja käyttäytymiseen liittyvät tarpeet ja syvenny tuotantoeläinten hoitoon ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Perehdy työ- ja elintarviketurvallisuuteen, niiden edistämiseen sekä teknologian hyödyntämiseen eläinten hoitamisessa ja hyvinvoinnin seurannassa. Koulutus valmistaa tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkintoon tuotantoeläinyrittämisen tai maatalouslomittamisen osaamisalalla.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, lähiopetusta 2-3 päivää kuukaudessa. Koulutuksen kesto n. 2 vuotta.

Osana koulutusta voit suorittaa tilasiemennys-tutkinnon (nauta).
Lisätietoja: tuotantoelainten hoidon ja hyvinvoinnin at 2015


YAMK -haku menossa

Opi ennakoimaan biotalousalan kehitystä sekä kehittämään alan yritystoiminnan toimintamalleja omalla alueellasi!

Tutkinto soveltuu niin luonnonvara-alan korkeakoulututkinnon suorittaneille kuin muilta aloilta korkeakoulusta valmistuneille, kuten insinööreille.

Lisätietoa YAMK -hausta


Biotalouskampuksen sidosryhmätilaisuus 27.8.2015

Biotalouskampuksen sidosryhmätilaisuus houkutteli Saarijärven Tarvalaan tutustumaan reilun kymmenen yrityksen väkeä. Ajankohtaiskatsauksen ja oppilaitoisten tiloihin tutustumisen jälkeen ryhmä siirtyi nauttimaan saarijärveläisestä loimulohesta Majakosken rantamaille. Sateinen kelikin muuttui auringonpaisteeksi iloisen puheensorinan, verkostoitumisen ja loimulohella herkuttelun aikana.

 

Loimulohi, sidosryhmätilaisuus 27.8.2015


POKE vastaa biotuotetehtaan koulutushaasteeseen

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto on laajentanut tänä syksynä merkittävästi logistiikan koulutustarjontaansa. Koulutusta on tarjottu Viitasaarella sekä nuorille että aikuisille, mutta nyt aikuisilla on mahdollisuus kouluttautua alalle myös Äänekoskella.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan opinnot Äänekoskella aloitti 15 opiskelijaa. Koulutukseen tulijoita olisi ollut enemmän kuin ryhmään pystyttiin ottamaan. Hakijoiden ikähaarukka oli kaksikymppisestä viisikymppiseen, ja heidän taustansa olivat monenlaisia. Osalla oli jo alan kokemusta ja koulutusta, osa oli alanvaihtajia.

Opintoihin sisältyy alan perusteita, ajo-opetusta, ammattipätevyysopintoja ja työssäoppimista. Koulutuksen aikana suoritetaan vaadittavat kuljettajantutkinnot. POKElla on oma autokoulu, jonka kautta tutkinnot suoritetaan.

Koulutuksessa on periaatteena tekemällä oppiminen. POKElla on hyvät suhteet alueen kuljetusyrityksiin, ja opiskelijat saavatkin jo opiskeluaikanaan kokemusta haastavista työympäristöistä. He voivat suuntautua opinnoissaan puutavara-, elintarvike- tai ympäristöhuollon kuljetuksiin. Opiskelijat valmistuvat ensi keväänä toukokuussa.

Yhteensä POKEssa on noin 100 logistiikan opiskelijaa. Heistä 30 erikoistuu puutavara- tai metsäenergiakuljetuksiin.

Biotuotetehdas näkyi nuorten koulutuksessakin

Uutinen biotuotetehtaasta näkyi myös nuorten koulutuksen kevään yhteishaussa. Logistiikan perustutkintoon oli kaksinkertainen määrä hakijoita, ja niinpä Viitasaarella alkoi tänä syksynä kaksi nuorten ryhmää yhden sijasta. Samoin hakijoita oli hyvin metsäalan perustutkintoon, josta valmistuu Saarijärvellä metsäenergian tuottajia ja metsuri-metsäpalvelujen tuottajia. Viitasaaren logistiikan opettajat hoitavat tutkintoon sisältyvät ajokortti- ja ammattipätevyyskoulutukset.

Äänekoskella alkoi kahden vuoden tauon jälkeen prosessiteollisuuden perustutkinto prosessinhoitajille.

Uusien koulutusten lisäksi investointeja

POKE on myös investoinut merkittävästi logistiikka-alan koulutukseen biotuotetehdassuunnitelmien tultua julki. Vuoden sisällä on hankittu neljä uutta autoa, ja logistiikkaan on rekrytoitu kolme uutta opettajaa. Lisäksi Piilolan yksikön C-rakennusta saneerataan, jotta logistiikan koulutukselle saadaan Äänekoskelle asianmukaiset tilat.

Saarijärvelle on metsäalan koulutukseen liittyen suunnitelmissa bioterminaali, jossa käsiteltäisiin erilaisia metsäenergiatuotteita. Suunnitteilla on myös metsäkoneiden opetus- ja korjaustila. Uutta olisi raskaskoneasennus, jota ei ole nyt POKEn koulutusvalikoimassa.


BERST Steering committee meeting at Tarvaala

 

Members of the BERST -project gathered to Tarvaala, Saarijärvi to steering committee meeting at the end of August. Bioeconomy specialist from 8 different countries held project steering committee meeting and had excursions to the bioeconomy businesses in Central Finland.

BERST project (12/2013 – 11/2015, EU FP7) provides tools (sets of criteria, catalogues both of instruments and measures as well as of good practices and case studies, and guidelines for elaborating regional profiles to prepare for smart specialisation strategies) to help regions in their trajectory of bioeconomic development.

The aim of this project is to take into account the bioeconomy potential and strategies of a range of different regions in Europe, and therefore to gain understanding of the possibilities and challenges related to the enhancement of biobased economies. The project also provides a support network in order to promote the development of smart specialisation strategies based on regional bioeconomic potential. The results and outcomes of this project will be linked to each region’s ”normal” planning and strategic development processes, and therefore to give additional tools for the regions to enhance their bioeconomies. This also means to promote stakeholder relations within bioregions, so that entrepreneurs can guide regional priorities in the development of the bioeconomy.

Read more: www.berst.eu


Biotalouskampuksen opiskelijatoiminta

Biotalouskampuksen runsas ja monimuotoinen opiskelijajoukko järjestää oppilas- ja opiskelijajärjestöjen kautta toimintaa. Alueella on n. 400 opiskelijaa erilaisissa maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmissa.

Linkit opiskelijaelämään:

JAMKO
Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta vastaa amk-opiskelijoiden edunvalvonnasta sekä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Tarvaalan opiskelijoilla on oma opiskelijayhdistys TARMO.

POKE

Osuuskunta
Agrologi -opiskelijat tarjoavat yrityksille erilaisia palveluita, niistä lisätietoa osuuskunnalta.

JAMK Agrologit, Facebook


JAMK Biotalousinsituutin palvelut yrityksille

Tarjoamme yrityksille asiakaslähtöisesti biotalousalan testaus-, koulutus- ja asiantuntijapalveluita. Erityisosaamisalueitamme ovat lämmityskattiloiden käytettävyys ja päästöjen hallinta, kiinteiden polttoaineiden käytettävyys ja ominaisuudet, nautakarjatalouden kehittäminen sekä ravinnepäästöjen mittaus ja rajoittaminen maaseutuympäristössä.

Olemme kokenut biotalousalan kehittäjä ja yrityslähtöisten tutkimus- ja kehittämisprojektien toteuttaja. Teemme vahvaa yhteistyötä tutkimuslaitosten-, yritysten ja muiden oppilaitosten kanssa kansainvälisesti ja alueellisesti.

Lue lisää www.jamk.fi!


Ympäristömittaus- ja näytteenottopalvelut

Ympäristömittaus- ja näytteenottopalvelut

 • Sertifioitu vesi- ja vesistönäytteenottopalvelu
 • Automaattinen vedenlaadun mittauspalvelu (virtaama, lämpötila, pH, johtokyky, sameus, humuksen fluoresenssi (fDOM), fosfaattifosfori)
 • Saatavilla myös muita mittausparametrejä tapauskohtaisesti
 • Automaattisten vesinäytteenottimien vuokraus
 • Vesinäytteiden spektrofotometriset määritykset (orgaaniset ja epäorgaaniset aineet)
 • Automaattisten mittausasemien huolto- ja ylläpitopalvelut

Suunnittelu ja testauspalvelut

 • Monivaikutteisten kosteikkojen suunnittelu ja mitoituspalvelut
 • Vesienpuhdistusmenetelmien testaus- ja kehittämispalvelut

Kysy lisää, Tarja Stenman, p. +358405852197

Vesinäytteen testauspalvelu

20 € / näyte

Näytteitä vastaanotetaan maanantaisin klo 14-15.30 Uuraistentie 240,  B-talo, 2.krs

Lisätietoja: Tarja Hyötyläinen

tarja.hyotylainen@poke.fi