Biotalouskampuksen opiskelijatoiminta

Biotalouskampuksen runsas ja monimuotoinen opiskelijajoukko järjestää oppilas- ja opiskelijajärjestöjen kautta toimintaa. Alueella on n. 400 opiskelijaa erilaisissa maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmissa.

Linkit opiskelijaelämään:

JAMKO
Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta vastaa amk-opiskelijoiden edunvalvonnasta sekä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Tarvaalan opiskelijoilla on oma opiskelijayhdistys TARMO.

POKE

Osuuskunta
Agrologi -opiskelijat tarjoavat yrityksille erilaisia palveluita, niistä lisätietoa osuuskunnalta.

JAMK Agrologit, Facebook


JAMK Biotalousinsituutin palvelut yrityksille

Tarjoamme yrityksille asiakaslähtöisesti biotalousalan testaus-, koulutus- ja asiantuntijapalveluita. Erityisosaamisalueitamme ovat lämmityskattiloiden käytettävyys ja päästöjen hallinta, kiinteiden polttoaineiden käytettävyys ja ominaisuudet, nautakarjatalouden kehittäminen sekä ravinnepäästöjen mittaus ja rajoittaminen maaseutuympäristössä.

Olemme kokenut biotalousalan kehittäjä ja yrityslähtöisten tutkimus- ja kehittämisprojektien toteuttaja. Teemme vahvaa yhteistyötä tutkimuslaitosten-, yritysten ja muiden oppilaitosten kanssa kansainvälisesti ja alueellisesti.

Lue lisää www.jamk.fi!


Ympäristömittaus- ja näytteenottopalvelut

Ympäristömittaus- ja näytteenottopalvelut

  • Sertifioitu vesi- ja vesistönäytteenottopalvelu
  • Automaattinen vedenlaadun mittauspalvelu (virtaama, lämpötila, pH, johtokyky, sameus, humuksen fluoresenssi (fDOM), fosfaattifosfori)
  • Saatavilla myös muita mittausparametrejä tapauskohtaisesti
  • Automaattisten vesinäytteenottimien vuokraus
  • Vesinäytteiden spektrofotometriset määritykset (orgaaniset ja epäorgaaniset aineet)
  • Automaattisten mittausasemien huolto- ja ylläpitopalvelut

Suunnittelu ja testauspalvelut

  • Monivaikutteisten kosteikkojen suunnittelu ja mitoituspalvelut
  • Vesienpuhdistusmenetelmien testaus- ja kehittämispalvelut

Kysy lisää, Tarja Stenman, p. +358405852197

Vesinäytteen testauspalvelu

20 € / näyte

Näytteitä vastaanotetaan maanantaisin klo 14-15.30 Uuraistentie 240,  B-talo, 2.krs

Lisätietoja: Tarja Hyötyläinen

tarja.hyotylainen@poke.fi