Ideat liikkeelle ja hyödyksi!

Suomi tarvitsee innovaatioita ja yritysten sekä kansalaisten luovuutta uusien kilpailukykyisten tuotteiden ja palveluiden synnyttämiseen. Erityisesti biotalous on nopeasti muuttuva ala, jossa uusille ideoille on paljon tilaa ja tilausta. Tutustu innovaatiotoimintaan ja jätä ideasi

Ajankohtaista

Tarvaalan tarinoita

Biotalouskampuksen uutiskirje

Case

CASE-esittelyt

Tutkimus- ja kehitystyö
Biotalouskampuksen toimijat ovat kokeneita metsäenergian, nautakarjatalouden, maatalouden vesiensuojelun ja haja-asutusalueiden jätevesiasioiden sekä yrittäjyyden ja yritystoiminnan kehittäjiä. Tutustu meneillään oleviin projekteihimme!

TKI -esimerkit

Biotalouskampus

Uuraistentie 240 & Tuumalantie 17, 43130 Tarvaala 014 5192 600 (POKE) 040 630 0384 (JAMK) 044 459 8217 (SSYP)

Lähialueet:

Lentokenttä: 45,5 km / 36 min. Äänekosken Biotuotetehdas: 32,1 km / 27 min. Saarijärvi: 6,5 km / 8 min. Jyväskylä: 64,2 km / 50 min.