Biotalousalan toimija: Tarjoa työssäoppimispaikkaa

Julkaistu 01.11.2016

JAMKin Biotalousinstituutti kouluttaa uusia biotalousosaajia syyskuussa 2016 alkaneessa työvoimakoulutuksessa. Biotalousosaaja -koulutus pohjautuu useana vuonna Keski-Suomessa järjestettyyn Bioenergiaosaaja -työvoimakoulutukseen. Tämän toimivaksi havaitun koulutuskokonaisuuden sisältöä on päivitetty ja syvennetty bioenergian lisäksi vesi-, ravinne- ja ympäristöpuolen aiheisiin.

Biotalousosaaja -koulutus toteutetaan pääasiallisesti Saarijärven Tarvaalan Biotalousinstituutissa. Puolen vuoden mittaisessa koulutuksessa (120 työpäivää) on mukana korkeakoulu- tai opintotason tutkinnon suorittaneita luonnonvara-alan, luonnontieteellisen, teknisen tai muun soveltuvan alan osaajia, jotka ovat työttömiä tai työttömyysuhan alaisia. Koulutuksen on tilannut Keski-Suomen ELY-keskus.

Koulutuksessa käydään läpi biomassojen kestävää tuotantoa, jalostusta ja käyttöä sekä perehdytään ravinnekierrätykseen ja vesiensuojeluun biotalouden kehittämisen näkökulmasta. Koulutuksessa käsitellään bioenergiaketjun vaiheet biomassan hankinnasta biopolttoaineisiin ja energiantuotantoon. Opintoihin sisältyy mm. projektinhallintaan ja liiketoimintaosaamiseen liittyviä opintoja sekä henkilökohtainen kehittämistehtävä opiskelijan itsensä valitsemasta aiheesta.

Harjoitustöiden ja henkilökohtaisen kehittämistehtävän avulla opiskelija voi suunnata opintojaan omien mielenkiinnonkohteidensa mukaan. Tavoitteena on koulutuksen kaikissa vaiheissa hyödyntää mahdollisimman hyvin opiskelijoiden aiemmin hankittua kokemusta ja osaamista. Merkittävä osa oppimisesta toteutuu 40 pv työssäoppimisjakson aikana. Yrittäjyydestä kiinnostuneiden opiskelijoiden on mahdollista osallistua työssäoppimisjakson sijaan JAMKin esihautomoprosessiin, jossa heillä on mahdollista saada tukea oman yritysideansa jalostamiseen.

Koulutukseen sisältyy työharjoittelujakso biotalous -alalla toimivassa yrityksessä tai organisaatiossa. Harjoittelu ajoittuu ajalle 16.12.2016 – 17.2.2017 (40 työpäivää). Harjoittelu tapahtuu työnantajan ohjauksessa ja työnjohdon alaisuudessa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun puolesta harjoittelua valvoo tehtävään erikseen nimetty ohjaaja.

Opiskelija noudattaa työharjoittelun aikana alan työehtosopimuksen mukaista työaikaa ja muita työnantajaorganisaation sääntöjä. Harjoittelu on palkatonta, mahdollisista korvauksista sovitaan erikseen (esim. matkakulut) opiskelijan ja työnantajan kesken. Työnantajalla tulee olla opiskelijan työssä oppimisjakson aikana voimassa oleva vastuuvakuutus, joka kattaa mahdolliset opiskelijan aiheuttamat vahingot ulkopuoliselle taholle.

Toivomme, että Teitä kiinnostaa työharjoittelupaikan tarjoaminen Bioenergiaosaaja-koulutuksessa olevalle korkeakoulutetulle. Koulutuksessa on kymmenen koulutettavan ryhmä moninaisella osaamistaustalla. Koulutuksessa biotalousala avataan koulutettaville uutena moninaisena mahdollisuutena hyödyntää ja soveltaa aiemmin opittua ja tietotaitoa uusiin tehtäviin. Nyt Teillä on mahdollisuus saada osaavia ja motivoituneita tekijöitä yrityksenne tarvitsemiin tehtäviin!

Ota yhteyttä:

Jaakko Tukia, projektipäällikkö, 0400 813 229 sekä Laura Vertainen, tuntiopettaja, 050 438 9280, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Takaisin ajankohtaisiin