Biotalouden erikoistumiskoulutuksia kehitetään Saarijärvellä 30.11.

Julkaistu 29.11.2016

Biomassojen käyttö Suomessa lisääntyy koko ajan. Ala on vahvassa nosteessa, mutta riittääkö osaaminen?

Uusiin biotalousalan osaamistarpeisiin suunnitellaan  erikoistumiskoulutusta, joka tuottaa biotaloudessa tarvittavaa osaamista korkeakoulujen perustutkintojen päälle. Syksyllä 2016 toteutetussa kehittämistyön taustakyselyssä saatiin keskisuomalaiselta vastaajalta osuva palaute: ”Uuden osaamisen merkitys vain korostuu, kun sitoudumme ilmasto- ja energiapolitiikan yhteisiin päätöksiin. Maaseudulla on pidettävä huolta, että innovaatioympäristöt ovat riittävän suuria, jotta saadaan riittävästi luovia henkilöitä ristipölytykseen yhteisen asian äärelle.”  Koulutuksen kohderyhmänä ovatkin nykyiset ja tulevat biotalousalan toimijat, jotka työskentelevät asiantuntijoina, yrittäjinä, neuvonta- tai edistämistehtävissä tai ammatillisina opettajina. Osallistujat voivat olla esim. biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita, yrittäjiksi aikovia tai biotuotannossa tai sen raaka-ainehankinnan parissa toimivia.

Biotalouden erikoistumiskoulutuksien suunnittelu aloitetaan ke 30.11. klo 10-15 JAMKin Biotalousinstituutissa Saarijärvellä. Ensimmäisen työpajan aiheena on ”Biotalouslogistiikka – muuttuva toimintaympäristö ja digitalisaation mahdollisuudet”.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä järjestettävän työpajan tavoitteena on selvittää  alueiden erikoisosaamistarpeita biotalouteen liittyen. Päivä aikana pohditaan mm. erikoistumiskoulutuksen mahdollisuuksia, tavoitteita ja  sisältöjä.

– Uskon, että keskustelu tulee edistämään alueiden kehittämistoimintaa ja yhteistyötä erikoitumiskoulutusten mahdollisuuksien ohella, toteaa kehittämistyön vetäjä Hannariina Honkanen JAMKista.

Työpajassa alustajina ovat järjestäjien lisäksi Metsäkeskus, MetsäForest, A-Tuottajat ja Bitcomp. Työpajaan osallistuu laaja joukko toimijoita; mm. ELY-keskus, TE-toimisto, SSYP, MTK, Metsäkeskus, Infrapix, Metsähallitus, Keski-Suomen liitto ja JAO.

Työpaja liittyy valtakunnalliseen Biotalouden erikoistumiskoulutusten kehittäminen –hankkeeseen (OKM). Mukana kehittämistyössä ovat luonnonvara-alalla kouluttavat korkeakoulut Suomessa. Biotalouskoulutusverkosto käsittelee tulokset helmikuussa 2017 valtakunnallisessa työpajassa. Kevään aikana muodostetaan käsitys biotalouden erikoistumiskoulutusten tarpeista ja toimintamallista.

Lisätietoja:

Hannariina Honkanen, asiantuntija, 050 432 5820, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Takaisin ajankohtaisiin