BIND

Bioinnovaatioiden edistäminen
#ideahaaste

Ideat liikkeelle ja hyödyksi!

Suomi tarvitsee innovaatioita ja yritysten sekä kansalaisten luovuutta uusien kilpailukykyisten tuotteiden ja palveluiden synnyttämiseen. Erityisesti biotalous on nopeasti muuttuva ala, jossa uusille ideoille on paljon tilaa ja tilausta. Usein parhaat ideat ovat yhdistelmiä useammalta osaamisalalta, joten ideoiden syntypaikat voivat olla mitä moninaisempia.

Alkuvaiheen haasteet voivat kuitenkin olla ylivoimaisia idean jalostamiseksi kohti hyödynnettävää muotoa, erityisesti yksityiselle kansalaiselle tai pienyritykselle. Sen vuoksi olemme kokeilemassa keinoja, joilla voimme auttaa uusia ideoita ja niiden kehittäjiä eteenpäin kohti hyödynnettävää tuotetta. Tukenamme ovat oppilaitosten resurssit ja verkostot sekä Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n, SSYP Kehitys Oy:n ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun välinen yhteistyö. Tavoitteemme on, että lupaavat uudet ideat saavat mahdollisuuden näyttää hyödyllisyytensä, ja siten päästä todellisiin neuvotteluihin ja kehittämishankkeisiin mukaan. Kokeiluhankkeemme kestää vuoden 2020 loppupuolelle. Mikäli olet synnyttänyt idean, jossa uskot olevan aineksia menestykselliseksi tuotteeksi tai palveluksi, tutustu lähemmin tarjontaamme.

Jätä ideasi

Jätetyt ideat esitellään asiantuntijaraadille, joka ottaa kantaa ideoiden jatkokehittämiseen sekä valitsee lupaavia ideoita hankkeessa edistettäväksi. Kokeilemme menetelmiä, joilla Tarvaalassa sijaitsevat oppilaitokset auttavat yhteistyössä alueen kehittämisyhtiöiden kanssa jalostamaan alkuvaiheessa olevia ideoita eteenpäin. Ideoiden hyödyllisyys ja toteutettavuus arvioidaan. Arvioinnin pohjalta suunnitellaan jatkotoimenpiteitä ja tehdään esittelymateriaaleja tarvittavien kumppaneiden löytämiseksi. Jotta asiantuntijaraati voi arvioida ideoita tasapuolisesti, pyydämme esittämään ideat sivustolta löytyvää lomaketta käyttäen. Mikäli kaikkiin kysymyksiin ei ole vastausta, ne voidaan jättää vastaamatta. Toivomme, että pohditte ideaanne kysymysten kautta mahdollisimman perusteellisesti ja pyritte antamaan kuvauksen, jonka pohjalta raati voi saada ideasta todellisuutta vastaavan käsityksen. Lomakkeen voi lähettää sähköpostilla tiina.tarvainen(at)ssypkehitys.fi tai postitse osoitteeseen: Tiina Tarvainen, SSYP Kehitys Oy, Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi. Voit myös kuvata ideasta esittelyvideon ja lähettää sen Tiinalle!

Lataa lomake tästä
Kuvituskuva kuusesta

Idean käsittely

1. Esittely

Työ lähtee liikkeelle itsesi ja ideasi esittelystä. Käsittelemme ideaa koskevat tiedot luottamuksellisesti. Esittelyn voit suorittaa sivustolta löytyvällä lomakkeella tai tekemällä esittelyvideon. Lähetä tiedot sähköpostilla osoitteeseen tiina.tarvainen(at)ssypkehitys.fi tai postitse Tiina Tarvainen, SSYP Kehitys Oy, PL 13, 43101 Saarijärvi.

2. Rekisteröinti ja vastaus

Rekisteröimme vastaanotetun idean esittelyn tietosuojalain ja henkilörekisteröintilain määräyksiä noudattaen ja ulkopuolisilta tiedot salaten. Idean käsittelyn siirtyessä seuraavaan vaiheeseen tai päättyessä poistamme kaikki idean esittelyyn liittyvät tiedot. JAMKin asiakasrekisterin tietosuojaseloste. Asiantuntijamme tutustuvat esitykseen ja ottavat tarvittaessa yhteyttä tietojen täydentämiseksi ja/tai tarkentamiseksi. Riittävän kattavat esitykset viedään asiantuntijaraadin arvioitaviksi.

3. Asiantuntijaraadin arviointi

Koska kyseessä on kokeiluhanke, joudumme rajoittamaan jatkokäsittelyyn otettavien ideoiden määrää. Tämän vuoksi asiantuntijaraati arvioi esityksiä ja poimii niistä lupaavimpia osallistumaan kokeiluun. Raati antaa myös kommentteja ja suosituksia muista esityksistä, kuinka niiden kanssa tulisi menetellä jatkossa. Asiantuntijaraadin käsittelyaikataulu riippuu saapuvien esitysten määrästä. Raati kokoontuu useamman kerran vuodessa. Asiantuntijaraatiin kootaan kunkin erityisalan todellisia asiantuntijoita, jotka pystyvät arvioimaan ideoiden hyödyllisyyttä. Kaikki raadin jäsenet tekevät salaamissopimuksen, joka estää heitä luovuttamasta esityksissä olevia tietoja ulkopuolisille tai hyödyntämään tietoja itse.

4. Kehittämishankkeen asettaminen

Kukin asiantuntijaraadin valitsema idea saa korvauksetta käyttöönsä noin yhden viikon työpanoksen Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin asiantuntijalta. Tässä vaiheessa asiantuntija perehtyy idean esittäjän kanssa syvällisemmin ideaan ja suorittaa siitä vielä oman arvionsa. Tämän pohjalta laaditaan asettamissopimus, jossa sovitaan kehittämistoimenpiteistä idean työstämiseksi eteenpäin. Asettamissopimuksessa sovitaan työn tavoitteista, toimenpiteistä, työnjaosta, työvälineistä, hankittavista palveluista ja materiaaleista, aikataulusta, tarvittavista panostuksista ja tietojen julkisuudesta yms. Lähtökohtana on, että pääosan tarvittavista panostuksista tarjoaa hanke. Koska tapaukset voivat kuitenkin olla hyvin erilaisia, niistä on sovittava tapauskohtaisesti. Idean esittäjän panos voi olla esim. työtä, materiaaleja tai rahallisia panoksia.

5. Kehittämishanke

Kehittämishanke on kullekin idealle sen tarpeiden pohjalta räätälöity miniprojekti, jonka tavoitteena on tuottaa uskottavaa ja esittämiskelpoista tietoa idean hyödyllisyydestä ja toteutettavuudesta. Samalla hankitaan lisää tietoa ja osaamista ideaan liittyen sekä kehitetään ideaa kohti parasta sovellusta. Kehittämishankkeen tuloksia hyödynnetään esityksen laatimisessa seuraavissa vaiheissa tarvittavien neuvottelujen ja suunnitelmien välineenä. Kehittämishankkeeseen voi sisältyä esimerkiksi:

 • kirjallisuusselvityksiä
 • pienimittakaavaista tutkimusta
 • laboratoriotestejä
 • prototyypin rakentamista ja testaamista
 • ”mock up -tuoteversioiden” valmistusta ja testaamista testikäyttäjäryhmän kanssa
 • markkinatiedon hankintaa
 • neuvotteluja yhteistyökumppaneiden, soveltajien ja asiantuntijoiden kanssa
 • toteutettavuusselvityksiä

Luonnontuotealasta elinvoimaa -seminaarissa 15.4.2019 etsittiin vastauksia kasvavan luonnontuotealan haasteisiin, ja palkittiin parhaat ideat luonnontuotteiden keruun tehostamiseen.

Seminaarista on tehty tallenne.

 • Luonnontuotealan kasvunäkymät ja raaka-ainetarpeet, Juha Rutanen, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti (00:02:30)
 • Metsät, metsätalous ja luonnontuoteala, Marko Ämmälä, Suomen Metsäkeskus (00:18:05)
 • Luonnontuotealan näkymiä Keski-Suomessa, Katariina Jousmäki, ProAgria Keski-Suomi ry / Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset (00:39:27)
 • Kasvun pullonkaulat – Case Nord-T, Mirka Olin, Nord-T (00:59:25)
 • Ideasta eteenpäin, Jouni Hynynen, Team Finland (01:25:00)
 • BIND-hankkeen työkalut ideoiden jalostamiseksi, Markku Paananen, JAMK Biotalousinsituutti (01:39:00)
 • Ideakilpailun palkintojenjako (01:56:00)

Yhteystiedot

Markku Paananen, asiantuntija, projektipäällikkö, 0400 121 989, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti, Janne Taavitsainen, 044 459 6585, etunimi.sukunimi@karstulanseutu.fi, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy

Hankkeen rahoittajat