Biotalousinstituutin kattilantestauslaboratorion asiakkaat erittäin tyytyväisiä palveluun

Julkaistu 25.04.2019

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin kattilantestauslaboratoriossa testataan, mitataan ja tutkitaan energiabiomassojen polttoa, päästöjenhallintaa sekä energiatehokkuutta. Laboratorio palvelee energia-alan teknologia- ja palveluyrityksiä, bioenergian tuottajia, jalostajia ja kuluttajia sekä viranomaisia ja tutkimuslaitoksia.

Kattilantestauslaboratorion asiakastyytyväisyyttä selvitettiin webropol-kyselyllä, joka suunnattiin vuonna 2018 laboratorion palveluita käyttäneille yrityksille. Kyselyn tulosten perusteella laboratorion palvelut vastasivat asetettuja tavoitteita erinomaisesti, ja tulokset olivat helposti hyödynnettävissä. Palvelujen nähtiin edistävän hyvin yritysten kilpailukykyä ja ammatillista osaamista. Palvelun laatuun, aikataulutukseen, luotettavuuteen ja puolueettomuuteen oltiin erittäin tyytyväisiä.

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin Iittalan vanerinen Alvar Aalto vati. Onnetar suosi Saarijärven Kaukolämpö Oy:n käyttövastaava Roope Kemppistä. ”JAMK on meille joustava, hyvä kumppani. Kattilantestauslaboratorion palvelut ovat vastanneet hyvin meidän tarpeita”, Kemppinen kiittää. ”JAMKin kanssa tehtävä yhteistyö on helppoa ja monipuolista. Yhteiset kehittämiskohteet voivat tulevaisuudessa liittyä esimerkiksi kiertotalouteen ja biokaasun hyödyntämismahdollisuuksiin.”

Saarijärven Kaukolämpö Oy tarjoaa JAMKin opiskelijoille harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja sekä opinnäytetyön aiheita. ”Kokemukset ovat olleet hyviä. Nytkin meille on JAMKin agrologiopiskelija tulossa kesätöihin”, Kemppinen kertoo.

Takaisin ajankohtaisiin