Biotalouskampuksen hankkeille jättipotti rahoitusta

Julkaistu 23.05.2016

Yli puoli miljoonaa euroa Biotalouskampuksen kehittämiseen

Maakuntahallitus on hyväksynyt rahoitettavaksi Biotalouskampuksen kolmea hanketta. Rahoitus tulee Suomen Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 -rakennerahasto -ohjelmasta. Hankkeilla tullaan kehittämään Tarvaalan Biotalouskampusta ja parannetaan sen myötä koko biotuotealan kilpailukykyä.

Puuraaka-aineen kasvatus, korjuu, kuljetus ja käsittely edellyttävät nykyaikaisia energiatehokkaita koneita ja laitteita, mutta myös uudenlaista koulutusalojen yhteistyötä sekä tutkimusta ja tuotekehitystä yritysten tarpeisiin. Biotalouskampukselle hankitaan modernit hydrauliikan ja pneumatiikan oppimisympäristöt sekä simulaatiolaitteistoja, joilla voidaan harjoitella esimerkiksi metsäkoneen ja työkone-traktorin käyttöä. Laitteistoja tullaan käyttämään työelämälähtöisessä opetuksessa, tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnassa, yritysten henkilöstökoulutuksessa sekä biotalouteen liittyvissä osaamishankkeissa.

Biotalouskampuksen tutkimus- ja tuotekehitysympäristön kehittämiseen saadaan EU-rahaa noin 300 000 euroa ja laiteinvestointeihin noin 220 000 euroa. Em. Biotar-hankkeissa toimivat yhdessä JAMKin Biotalousinstituutti ja logistiikka-ala sekä POKE:n Tarvaalan, Viitasaaren ja Äänekosken yksiköt. Hankkeen rahoitukseen osallistuu myös bioalan yrityksiä.

Näiden lisäksi EU-rahaa on tulossa liki 50 000 euroa Biotalouskampuksen innovaatiojärjestelmän toimintamallin laadintaan. Tavoitteena on vauhdittaa biotalousalan innovaatiotoimintaa ja luoda kokeilukulttuuria kampuksella. Erityisesti pk-yritysten ja keksijöiden ideoita pyritään jalostamaan, niin että mahdolliset kaupallistajat ja investoijat pääsevät arvioimaan niiden hyödyllisyyttä. JAMK ja POKE tekevät tässäkin hankkeessa yhteistyötä.

Takaisin ajankohtaisiin