Biotalouskampus

Biotalouskampus

Biotalouskampus on biotalousalan osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen paikka, jossa alan yrittäjät, investoijat, tutkijat, kehittäjät ja opiskelijat kohtaavat.

Keski-Suomi on biotalouden kehittämisen kärjessä. Meillä on kysyttyä osaamista niin uusiutuvasta energiasta, ruokatuotannosta, ravinteiden kierrätyksestä, puhtaista vesistä kuin uusista biotalouden tuotteistakin. Keski-Suomessa ollaan uusiutuvien luonnonvarojen keskellä – yhtenä osoituksena tästä on biotuotetehdas Biotalouskampuksen naapurissa.

Biotalouskampuksella kohtaavat biotalouden käytännön osaaminen, kehittämistyö ja yrityspalvelut. Meiltä löytävät paikkansa niin biotalousalan opiskelijat, aloittavat yritykset kuin jo pidemmällekin ehtineet liiketoimintansa kehittäjät.

Tulevaisuudessa biotalous tulee työllistämään luonnonvara-alan osaajia erityisesti yrittäjinä. Tutkimus- ja kehittämistyö tuottaa uutta tietoa ja kilpailukykyä alan yrityksille. Biotalouskampus tarjoaa yrityksille ainutlaatuiset mahdollisuudet hyödyntää alueen yrityskehityspalveluja, koulutusorganisaatioiden resursseja ja yhteistyötä muiden yritysten kanssa. Biotalouskampuksella on käytettävissä useita biotalouteen liittyviä laboratorioita ja havainnollistamisympäristöjä.

Biotalouskampuksen koulutustarjontaan kuuluvat toisen asteen ja ammattikorkeakoulutason tutkintoihin valmistavat koulutusohjelmat sekä lyhyemmät jatko- ja täydennyskoulutukset. Biotalouskampuksella opiskelija voi joustavasti siirtyä opiskelijasta yrittäjäksi turvallisessa tuetussa ympäristössä.

Biotalousinstituutin johtaja Minna Lappalainen sekä SSYP Kiinteistöjen toimitusjohtaja Olavi Nolte kertovat ajatuksiaan Saarijärven Tarvaalassa sijaitsevan Biotalouskampuksen kehittämisestä. Videon toteutus: Saarijärven kaupunki

Tuotteet ja palvelut

Biotalouskampuksen toimijat JAMK Biotalousinstituutti, POKE, Saarijärven kaupunki ja SSYP Kiinteistöt tarjoavat yrityksille T&K&I -palveluita, asiantuntijapalveluita, koulutuspalveluita sekä toimitilamahdollisuuksia.

Tervetuloa tutustumaan!

JAMK Biotalousinstituutti, Tuumalantie 17. Avoinna arkisin klo 8 – 16

POKE luonnonvara- ja ympäristöala, Uuraistentie 240.

Tutustu Biotalouskampukseen virtuaalisesti

Biotalouden tulevaisuus

Biotalous on paitsi valtakunnallisesti myös maakunnallisesti Keski-Suomessa valittu kehityksen painopisteeksi ja nostettu useissa strategioissa esiin. Metsien ja vesien maakunnassa luonnonvarojen kestävä käyttö ja uudet liiketoimintamahdollisuudet ovat tärkeitä, jotta jatkossakin maakunta pysyy elävänä ja ympäristö hoidettuna. Puhdas, lähellä tuotettu ruoka, vesistöjen hyvä kunto sekä energiatehokkuus ja ravinteiden kierrätys ovat merkittäviä hyvinvoinnin lisääjiä metsäbiotalouden rinnalla.

Biotalouskampuksella tuetaan biotalouteen keskittyvien uusien osaajien ja asiantuntijoiden kehittymistä, tarjotaan täydennyskoulutusta työ- ja yrityselämässä toimiville sekä tuetaan yritystoiminnan alkutaipaleella olevia.

Visio ja tulevaisuuden suunnitelmat

Tarvaalan Biotalouskampus on biotalousalan osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen paikka, jossa alan yrittäjät, investoijat, tutkijat, kehittäjät ja opiskelijat kohtaavat. Kampukselle ollaan kehittämässä yrityspuistoa, jossa niin aloittavilla kuin toiminnassa olevilla yrityksillä on ainutlaatuinen mahdollisuus hyödyntää kampuksen resursseja yhteistyössä alueen oppilaitosten ja muiden yritysten kanssa. Biotalouskampuksella on käytettävissä useita biotalouteen liittyviä laboratorioita ja havainnollistamisympäristöjä.