Biotoimialalle pitää antaa lupa kehittyä

Maailmanlaajuisesti on huomattu enenevässä määrin luonnon mahdollisuudet. Ei ole edes tiedossa, mihin kaikkeen luonto pystyy. Tutkimuksen ja kehitystyön kautta pystytään luomaan uusia tuotteita luonnon omista prosesseista. Teknologian avulla saadaan uusia ihmeitä aikaan.

Alueellisesti biotaloudella on vahva asema tulevaisuudessa. Metsä on biotalouden kärki ja oikein hoidettuna, kestävällä puunkäytöllä pystytään hyödyntämään raaka-ainetta vielä laajemmin. Osaaminen metsänkasvatukseen ja puun logistiikkaan sekä näitä tukevat palvelut kehittävät alueelle uutta yritystoimintaa. Valtakunnallisesti biotalous näkyy yritystoiminnan ja investointien kasvuna, joka antaa uusia voimavaroja edelleen kehittää biotalouteen liittyvää tutkimusta ja kehitystä – kasvu ruokkii itse itseään.

– Yksi biotalouden osa, ruokaketju, on aina ajankohtainen. Ruoan tuotannon tarve kasvaa ja siihen liittyvä osaaminen kohtaa koko ajan uusia haasteita. Tässä Suomella on hyvä asema, muistuttaa POKEn koulutusjohtaja Pekka Janhonen.

Puuraaka-aineesta tulevat tuotteet ovat vahvasti esillä tulevaisuudessa. Tosin on iso kysymys, jääkö tuotetut kemikaalit ja raaka-aineet jalostettavaksi kotimaahan. Silti alueellisesti metsänhoitoon ja puunhankintaan liittyvät toimialat vahvistuvat. Myös kemian teollisuuden kasvu Suomessa on varmaa.

– Lisääntynyt logistiikan tarve tuo työpaikkoja, joka näkyy myös logistiikan alalla sekä konekaupassa ja kunnossapitosektorilla. Yksittäisinä menestysaloina näkisin kemianteollisuuden sekä esimerkiksi puupohjaisten tekstiilien valmistuksen.

– Markkinat ovat maailmanlaajuiset. Biotalouden kehitys antaa lisää mahdollisuuksia myös valmistavalle teollisuuden alalle; tarvitaan uusia koneita, laitteita sekä prosesseja.

– Politiikalla luodaan pohja toimialan kehittymiselle, että investoinnit ja muu kehitystoiminta eivät jää byrokratian  rattaisiin.

Markkinat ovat aina alan vahvin ajuri. Tuotteistaminen ja markkinoiden löytäminen täällä valmistettaville tuotteille ja palveluille on menestyksen avain. Suomalainen tahtotila olla laaja-alaisesti kehittämässä biotaloutta on tärkeä tekijä.

– Biotalous on yli koulutus- ja toimialarajojenylittävää toimintaa. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa antaa pohjan sille osaamiselle mitä menestykseen tarvitaan. Koko koulutussektorin on lähdettävä kehittämään biotalouden osaamista – se ei ole pelkästään luonnonvara- alan osaajien asia, muistuttaa Janhonen.

Yleisesti ottaen tulevaisuuden näkymät alalla ovat hyvät. Kestävällä tavalla tuotetuista, uusiutuvista luonnon raaka-aineista tehdyille tuotteille on kysyntää, kun monen perinteisen raaka-aineen saannissa on taloudellisia tai ekologisia vaikeuksia.

– Esimerkiksi uudet puupohjaiset tekstiilimateriaalit ja niiden markkinoille saaminen tietää lähes vallankumousta. Myös asiaa tukevan teollisuuden näkymät ovat hyvät, kunhan pystytään kehittämään uusia koneita ja laitteita uusiin prosesseihin, kuvailee Janhonen.

Suurimpia haasteita tulevaisuudessa on koulutuksen varmistaminen nykykehityksen tasolla ja jopa sen edelle. Suomessa ja maailmassa on upea tilanne, sillä tietoa aiheesta on saatavissa enemmän, kuin mitä tähän astisessa maailmanhistoriassa ollut tarjolla.

– Nykyihminen ja nykyorganisaatiot ovat tilanteessa, jossa osaamisen pitäisi lisääntyä koko ajan. Mutta saadaanko kaikki tieto omaksuttua ja käyttöön niin, että kaikki mahdollisuudet voidaan hyödyntää? Erilaisilla poliittisilla päätöksillä voidaan hyväkin kehitys tukahduttaa, muistuttaa Janhonen.

Pekka Janhonen on POKEn luonnonvara- ja ympäristöalan koulutusjohtaja. Hän on toiminut tehtävässään syksystä 2002 lähtien ja ollut vahvasti muokkaamassa Tarvaalaa ottamaan huomisen haasteet vastaan.

Teksti: Elena Suomela, Tanja Minkkinen