Ilmastonmuutospolitiikka piirtää biotalouden suuntaviivat

Politikoilla on valtava vastuu ilmastonmuutoksen ohjaamisessa oikeaan suuntaan. Ilmastostrategiat nousevat arvoonsa maassa kuin maassa.

Suomen näkökulmasta ajateltuna metsään nojaavan biotalouden tulevaisuus näyttää lupaavalta. Uusia investointeja on käynnissä, samoin kuin uutta tutkimus-ja kehitystoimintaa nousee pintaan.

– Pitää kuitenkin muistaa, että maataloudella on takanaan monta vaikeaa vuotta. Pidemmällä aikajaksolla korostuu edelleen omavaraisen, puhtaan ruoantuotannon merkitys. Uusia vientimahdollisuuksia avautuu Kiinaan ja toivottavasti myös Venäjälle, Saarijärven kaupunginjohtaja Timo Rusanen summaa.

Tulevaisuudessa digitalisaatio tulee muuttamaan edelleen myös perinteisiä toimialoja. Lääke- ja kemianteollisuus säilyvät myös tärkeinä.

– Puun korjuu, metsänhoito ja puun energiakäyttö säilyvät vahvana. Selluloosan uudet käyttökohteet esimerkiksi pakkausmuovin korvaajana saattavat avata uusia, suuria mahdollisuuksia, arvioi Rusanen.

Menestys tulee tutkimus- sekä kehitystyön myötä unohtamatta, että koulutukseen tulee panostaa. Polttoaine- ja energiaverotus sekä yritysten investointituet vaikuttavat myös omalta osaltaan biotaloustoimialan menestykseen.

– Kestävä talous pitää huomioida; kulutuskysyntä tulee ohjata kestävämpään kehitykseen, Rusanen painottaa.

Väistämättä ilmastonmuutos toimii suurimpana biotaloustoimialaa ohjaavana tekijänä. Sen kaikki  seuraus-vaikutukset ovat tärkeitä, kun ajatellaan tulevaisuutta.

– Se, kuinka nopeasti ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät kansainvälisessä politiikassa, jää vielä nähtäväksi.Suomen hallituksen uusi energia- ja ilmastostrategia antaa hyviä suuntaviivoja, toteaa Rusanen.

Haasteita on seuraavien vuosikymmenien aikana monia. Yhtenä kysymyksenä nousee esille EU-tasolle juurtunut tietämättömyys Suomen metsänhoidon kestävyydestä.

– Biotaloustoimialan uusiutuminen ja kehittyminen edellyttävät riskinottoa ja suurehkoja investointeja. Pitää myös ottaa huomioon maatilojen vaikea taloustilanne sekä maaseudun autioituminen.

Timo Rusanen on Saarijärven kaupunginjohtaja. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteidenmaisteri ja maanviljelysteknikko. Ennen työuraansa kunnallisjohdossa Rusanen on toiminut maa-ja metsätalousyrittäjänä sekä tehnyt työtä luontomatkailun parissa.

”Tulevaisuudessa digitalisaatio tulee muuttamaan myös perinteisiä toimialoja.”

Teksti: Elena Suomela, Tanja Minkkinen