Jätepohjaisille tuotteille kasvava kysyntä Keski-Suomessa

Jätteen jalostamiseen tuotteiksi tähtääviä hankkeita on vireillä eri puolella maata. Koko alan tulevaisuus näyttää tältä osin varsin hyvältä.

Mustakorkea Oy vastaa Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien jätehuollosta. Mustankorkea myös jalostaa ja myy kompostilannoitettuja multatuotteita kotipuutarhoihin sekä viher- ja infrarakentamiseen. Kesästä 2017 alkaen Mustankorkealta saa myös paikallisesti tuotettua biopolttoainetta, biokaasua.

– Uusiutuvien raaka-aineiden käyttö on hyvässä myötätuulessa. Toimintamme korvaa omalta osaltaan uusiutumattomien raaka-aineiden käyttöä, keinolannoitteita ja fossiilisia polttoaineita, Mustankorkea Oy:n toimitusjohtaja Esko Martikainen luettelee.

Vaikka Mustankorkea toimii biotalouden osalta vain melko kapealla sektorilla, on biojätteiden ja jätevesilietteiden asianmukainen käsittely erittäin tärkeää. Oikein toteutettuna se on myös kustannustehokasta ja resursseja säästävää toimintaa.

Martikaisen mukaan tärkeimpiä biotalousalan ajureita ovat määrätietoinen politiikka ja sitä tukevat toimenpiteet niin paikallisessa kuin valtakunnallisessa päätöksenteossa. Tärkeää on myös yleisen tietoisuuden lisääminen, jotta myös kuluttajat osaavat tehdä oikeita valintoja palveluja ja tavaroita hankkiessaan. Myös ohjauskeinoja tarvitaan.

– Koska biotalousalan teknologia on vielä monelta osin kehitysvaiheessa, tarvitaan erilaisia tukia hankkeiden rahoittamiseksi ja eteenpäin viemiseksi. Myös lainsäädännöllisiä muutoksia, kuten verohelpotuksia, tarvitaan tukemaan biotalouteen pohjautuvien tuotteiden kysyntää markkinoilla.

Mutta pystytäänkö poliittisiin tavoitteisiin vastaamaan siten, että pyrittäessä tuottamaan biotalouteen pohjautuvia tuotteita ei toisaalla aiheuteta ympäristölle haitallista toimintaa?

– Tästä yhtenä esimerkkinä on kehitysmaissa energiakasvien kasvatus polttoainetuotantoon, joka aiheuttaa suuret ympäristöhaitat ja ongelmat maataloudelle ja ruoantuotannolle.

Alan tulevaisuuden näkymät hän näkee kuitenkin niin kotimaassa kuin kansainvälisesti erittäin hyvinä.

– Kaikki uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvat tuotteet ja kehityshankkeet ovat potentiaalisia menestyjiä.

Teksti: Sanna Tarkiainen, Tanja Minkkinen