Puhtaat elintarvikkeet vahvassa nousussa – haasteena kannattavuus

Suomen maine puhtaiden elintarvikkeiden tuottajamaana ei ole tuulesta temmattua. Tulevaisuudessa suomalaisten tuotteiden kysyntä tulee kasvamaan myös kansainvälisesti.

Laajassa mittakaavassa ajateltuna Äänekoski ja vastaavat isot hankkeet toimivat alan vetureina sekä luovat ympärilleen uutta toimintaa. Näiden vetureiden myötä myös ympäristö aktivoituu toimimaan.

– Biotalouden suurimpana haasteena näen tulevaisuutta silmällä pitäen kannattavuuden tai pikemminkin sen puutteen. Omasta näkökulmasta ajateltuna biokaasun tuottaminen lannasta ja nurmesta kiinnostaa, mutta sille on ollut toistaiseksi vaikea löytää taloudellisia perusteita, arvioi maatilayrittäjä Jari Valkola Saarijärveltä.

Uusiutuvat energiamuodot ja niiden yhteydessä olevat innovaatiot sekä toimintamallit tulevat menestymään. Tässäkin kilpailukyky määrittää menestystä.

– Tulevaisuudessa puhdas, riittävän lähellä tuotettu ruoka sekä energia tulevat nostamaan suosiotaan.

Kehitys- ja tutkimustyöllä sekä koulutuksella on suuri merkitys tulevaisuutta ajatellessa. Esimerkiksi Tarvaalan Biotalousinstituutti tekee hyvää ja tärkeää työtä koko biotalouden saralla. Biotalousalan tulee kehittyä jatkuvasti.

– Markkinointiin tulee panostaa merkittävästi, kunhan perusteet ovat kunnossa. Kehitykseen vaikuttavat erityisesti kuluttajat, heidän mielipiteet sekä tottumukset. Kuluttajien on myös saatava oikeaa tietoa tehokkaasti ja kattavasti, toteaa Valkola.

Energiaomavaraisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Myös puhtaus, työllistävyys sekä kuluttajien asenteet tulevat etenkin elintarvikepuolella nousemaan arvoonsa. Valkola myös muistuttaa, että metsät ovat tärkeä voimavara, joita pitää hoitaa hyvin.

– Näin suomalaisena voin todeta, että tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Suomen puhdas energia sekä tunnetusti puhdas ja turvallinen ruoka lisävät kysyntää niin kotimaassa kuin myös kansainvälisesti. Fossiilisten polttoaineiden käyttäminen, ilmaston muutos sekä raju väestönkasvu pakottavat uudistamaan niin energian- kuin ruoantuotannon.

Poukkoilevan politiikan vuoksi pitkäjänteinen suunnittelu ja kehitystyö voi osoittautua haasteelliseksi. Kannattavuus tulee olemaan ehkä se suurin haaste; kuinka tuottaa puhtaita elintarvikkeita, jos kannattavuus ei ole riittävällä tasolla?

– Bioenergian, puhtaan ruoan ja biotaloustuotteiden sekä toimintojen pitää olla kannattavia niin tuottajan kuin kuluttajan näkökulmasta, muistuttaa Valkola.

Jos taloudellinen pohja ei ole riittävän vankka, kehitys tulee hidastumaan. Esimerkiksi biokaasuautojen merkittävä määrän kasvu voi tyssätä, kun sähköautot yleistyvät.

Jari Valkola on koulutukseltaan agronomi. Nykyään hän jatkaa suvun perinteitä Mikkolanahon maitotilalla Kalmarin kylässä.

Teksti: Elena Suomela, Tanja Minkkinen

”Tulevaisuudessa puhdas, riittävän

lähellä tuotettu ruoka sekä energia

tulevat nostamaan suosiotaan.”