Rohkeus sekä vahva tahtotila avaimina menestyvään biotalouteen

Metsäteollisuus on vahvassa nosteessa. Tämä johtuu osittain suurista investoinneista, osittain myös biotalouden vahvan kasvun mukanaan tuoman kysynnän myötä

Biotalouden tulevaisuus näyttää tällä hetkellä hyvältä. Vaikka ala kehittyy jatkuvasti, toiveissa olisi, että myös vanhat tuotantolaitokset pysyisivät toiminnassa.

– Korvaavia tuotteita tulee varmasti markkinoille, mutta näkisin silti bioalan vahvana kasvualana tähyillessä tulevaisuuteen. Metsäteollisuuden voimakkaat investoinnit ovat luoneet vahvaa pohjaa meidän alan ammattilaisille, arvioi toimitusjohtaja Aki Laaja Metsä-Multia Oy:stä.

Tulevaisuuden menestyvät tekijät ovat juurikin näitä biotalouden uusien käyttökohteiden hyödyntäviä yrityksiä.Menestys saavutetaan innovaatioiden sekä kehitystyön kautta.

– Mitä kaikkea biomassasta ja eloperäisestä aineesta voidaankaan jatkossa tuottaa? Onko siitä jatkossa korvaamaan jopa osan ravintoa, pohtii Laaja.

Ei ole mitään yhtä tekijää, jolla voitaisiin taata tulevaisuuden menestys. Ilman innovaatioita ei uutta synny. Kuitenkin pitää muistaa, että menestystä saavutetaan rohkeudella sekä kokeilunhalulla. Epäonnistumisista syntyy joskus jotain hyvääkin, joten uskallusta tarvitaan uusien tuotteiden kehitystyössä.

Menestyvien yritysten takaa löytyy vahva tahtotila sekä halu tehdä asioita eri tavalla.

– Mielestäni tulevaisuuden näkymät ovat biotalousalalla valoisat, katsotaan sitä sitten kansallisesti tai kansainvälisesti. Maailman väestönkasvu luo paineita biomarkkinoiden suuntaan, joten uusia ovia avautuu innovatiiviseen yrittämiseen. Niin bioenergian kuin biotuotteiden yleinen kasvu on tosiasia, sillä markkinat etsivät vaihtoehtoja kasvavan väestön tarpeisiin.

Kansallisesti ajatellen tulevaisuuden haasteena voi olla maanomistajuusrakenne. Tämän ei pitäisi kuitenkaan estää täysimittaista biotaloudenhyödyntämistä.

– Luontoarvojen puitteissa tulisi toimintaa ohjata enenevissä määrin bioenergiaan ja lopettaa fossiilisten polttoaineiden käyttö. Esimerkiksi kivihiilen käyttö tulisi lopettaa. Suomessa käytettävä turve sentään uudistuu, vaikkakin hitaasti, Laaja kiteyttää

”Menestyvien yritysten takaa löytyy vahva tahtotila sekä halu tehdä asioita eri tavalla.”

Aki Laaja on Metsä-Multia Oy:n toimitusjohtaja, hän pyörittää yritystä yhdessä veljensä Kai Laajan kanssa. 40-vuotisjuhlavuottaan juhliva yritys palkittiin vuoden 2016 Keski-Suomen Maakunnallisella Yrittäjäpalkinnolla.

Teksti: Elena Suomela, Tanja Minkkinen