Saavutettavuus ja tietosuoja

Saavutettavuus

Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan.
Biotalouskampuksen verkkosivuja koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka pohjautuu  EU:n saavutettavuusdirektiiviin. Lain mukaan kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita.

Tutustu Biotalouskampus.fi-sivuston saavutettavuusselosteeseen.

Tietosuoja

Yksityisyys ja henkilötietojen tietosuoja on tärkeää meille Biotalouskampuksella. Noudatamme tietosuojaan liittyvissä käytänteissä Biotalouskampuksella toimivien organisaatioiden ohjeistuksia. Katso tarkemmin Jamkin ja POKEn sivuilta.

Biotalouskampuksella toteutettavien yhteisten tapahtumien ja tilaisuuksien tiedot kerätään henkilöltä itseltään ilmoittautumisen yhteydessä. Näitä tietoja ovat mm. nimi, yhteystiedot sekä tapahtumaan osallistumistiedot. Kysyttävät tiedot voivat vaihdella tapahtumasta ja tilaisuudesta riippuen, mutta vain välttämättömät ja tarpeelliset tiedot kerätään. Tapahtumia ja tilaisuuksia varten kerättävää tietoa voidaan luovuttaa nimetyille kolmansille osapuolille vain tapahtuman järjestelyjen toimeenpanemisen niin vaatiessa, kuten esim. rahaliikenne, majoitus- ja catering sekä kuljetuspalvelut. Henkilöiden nimi- ja yhteystietoja voidaan jakaa kyseisen tapahtuman osallistujien kanssa verkostoitumistarkoituksessa.