Suomen metsäteollisuus biotalouden veturina

Mahdollisuudet Keski-Suomessa biotalouden voimakkaaseen kasvuun jo seuraavan viiden vuoden aikana ovat erinomaiset, toteaa rehtori Jussi Halttunen Jyväskylän Ammattikorkeakoulusta.

Äänekosken rakenteilla oleva Biotuotetehdas toimii alansa veturina Suomessa.

– Metsäbiomassoihin pohjautuvan metsäteollisuuden tuotanto on Keski- Suomessa voimakkaassa kasvussa sekä kemiallisen että mekaanisen metsäteollisuuden osalta. Biotuotetehtaan myötä lisääntyy myös mekaanisen metsäteollisuuden sekä puupohjaisen energian tuotanto, uskoo Halttunen.

Katse on luotava tulevaisuuteen panostamalla nykyiseen kysyntään. Metsäteollisuustuotannon osalta on varmistettava riittävän korkea jalostusaste panostamalla uuden sukupolven biokemiallisiin tuotteisiin perinteisen sellun tuotannon sijaan.

– Puun hankintalogistiikka ja sen kehittäminen ovat olennaisen tärkeitä. Lisäksi on huolehdittava siitä, että biotalouden alalle syntyy riittävästi uusia, innovatiivisia yrityksiä, Halttunen toteaa.

Tuotannon jalostusarvoa pitäisi saada nostettua erityisesti mekaanisen metsäteollisuuden osalta. Halttunen myös muistuttaa, että biopohjaiset liikennepolttoaineet kuten biokaasu ja biodiesel ovat hyödykkeitä, joihin kohdistuu kasvava kysyntä.

Halttunen listaa tärkeimmiksi alan ajureiksi kannattavan ja kasvuhakuisen yrittäjyyden. Hän myös uskoo, että kasvua saadaan viennin kautta.

Puunhankinnan tulee pohjautua kestävään kehitykseen.

– Jos saamme täytettyä toiminnan reunaehdot kannattavuuden ja kestävän kehityksen osalta, ovat biotalouden näkymät vahvassa kasvussa.

Halttunen arvioi, että merkittävimmät uhkakuvat tulevat EU:n direktiivien myötä. Metsien käyttö rajoittuu ja  bioenergian tuotanto voi muuttua nykyistä haasteellisemmaksi.

– Biotalous tarvitsee lisää yrittäjiä. Riskinottokykyä tarvitaan, jotta saadaan pk-yritykset kasvamaan, muistuttaa Halttunen.

– Haasteina tulee olemaan myös metsätilojen omistuksen pirstaloituminen ja metsien omistusrakenteen muutos. Mikäli tällainen muutos astuu voimaan saattaa puun tarjonta sekä metsävarojen käyttö olennaisesti vähentyä.

FT, metsänhoitaja Jussi Halttunen on toiminut Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtorina vuodesta 2006 lähtien. Hänellä on vahva työkokemus biotalouden eri sektoreilta. Hän on toiminut mm. JAMKin luonnonvarainstituutin (nyk. Biotalousinstituutti) johtajana vuosina 1999-2000. Aiemmin hän on toiminut erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä metsäteollisuudessa vuodesta 1982 lähtien.

”Biotalous tarvitsee lisää yrittäjiä.”

Teksti: Elena Suomela, Tanja Minkkinen