Biotaloutta kehitettävä laajalla rintamalla

Biotaloudessa ei kannata keskittyä yhden teknologian tai raaka-aineen tukemiseen. Kaikkia osa-alueita tarvitaan, eivätkä ne ole ristiriidassa keskenään.

Biotaloudessa on massiiviset mahdollisuudet, mutta olemme sekä kotimaassa että kansainvälisesti vasta biotalouden lähtötelineissä.

– Valtakunnallisesti tilanne on muuttunut viimeisen 1,5 vuoden aikana merkittävästi positiiviseen suuntaan. EU-tason linjaukset, Sipilän hallituksen ohjelma ja maakunnalliset linjaukset ovat vahvasti samassa linjassa ja tukevat biotaloutta isossa kuvassa, toteaa Envitecpolis Oy:n toimitusjohtaja Mika Arffman.

Puupohjaisia biotuotetehtaita on suunnitteilla useita ja useiden eri toimijoiden aloitteesta eri puolille Suomea. Muun muassa Kainuun ja Äänekosken biotuotetehtaat sekä Kemijärven sellutehdas ovat aktivoineet alueita jo suunnitteluvaiheessa.

Arffmanin mukaan myös agrobiomassa pohjaisessa kentässä on tapahtunut isoja liikahduksia ja yleinen ilmapiiri on kehittynyt vahvasti positiiviseen suuntaan. Maatilojen yhtiöitymisen, tilakoon kasvun, toimivien tuki- ja rahoitusmallien sekä riittävien raaka-ainepohjien ja energiankäyttökohteiden myötä teknologia alkaa olla kypsä Suomen maatalousmittakaavan biokaasulaitoksiin. Myös liikennebiometaani on tulevaisuuden kannalta mielenkiintoinen mahdollisuus sekä henkilöauto- että työkonekäytön näkökulmasta. Tilan oma biokaasulaitos mahdollistaisi luontevasti muun muassa biokaasukäyttöisten traktoreiden käytön.

Biotalousalan tulevaisuuden perustan tulevat luomaan biomassapohjaiset tuotteet perussellusta kohti korkeamman jalostusasteen biopohjaisia komponentteja, joita hyödynnetään mm. kemian-, teknologia-, elintarvike- ja lääketeollisuuden tuotteissa. Kehityksessä ovat mukana myös hyvinvointi- ja terveysteknologia.

Uutta liiketoimintaa on kehitetty esimerkiksi biopohjaisten 3D-tulostusmateriaalien ympärille.

– Digitaalisuuden yhdistäminen biomateriaaleihin mahdollistaa globaalin osaamisen ja laadun glokaalin hyödyntämisen, visioi Arffman.

– Tulevaisuudessa suunnitelmat liikkuvat sähköisesti ja komponetteja sekä suurempia kokonaisuuksiakin voidaan tulostaa paikallisesti samanaikaisella laadulla eri puolella maailmaa, mutta kuitenkin lokaalisti, paikallisia raaka-aineita hyödyntäen ja toimintaympäristön erityispiirteet huomioiden.

Kohti öljytöntä ja kivihiiletöntä energian ja polttoaineiden tuotantoa edetään määrätietoisesti pitämällä kiinni Pariisin ilmastosopimuksesta sekä toteuttamalla EU:n ja Suomen biotalouslinjauksia pitkäjänteisesti.

– Kansallisella tasolla on oleellista,että käynnistetty linja jatkuu pitkäjänteisesti kuvat sähköisesti ja komponentteja hallituskausien yli, jotta suunnitteilla olevat investoinnit uskalletaan toteuttaa. Päätöksenteon ja osaamisen tueksi tarvitaan luotettavaa tutkimusta ja tuotekehitystä.

Globaalisti öljy- ja kiviihiliriippuvaisuus jatkuu vielä pitkään, mutta isoja paikallisia heräämisiä on tapahtumassa. Esimerkiksi Kiinan ilmanlaatuongelmat on vahva ajuri sekä cleantechille että biotaloudelle.

– USA:n lähitulevaisuus ja esimerkki uuden presidentin johdolla on vielä iso kysymysmerkki, mutta uskon sen olevan  pahimmillaankin vain hidaste siirryttäessä fossiilitaloudesta kohti biotaloutta, Arffman arvioi.

Iso kysymys on, ennätetäänkö ilmastonmuutoksen hidastamiseen liittyen tehdä riittävästi riittävän nopeasti.

Envitecpolis tarjoaa ratkaisuja ruokaketjun toimijoille liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi energian, materiaalien ja logistiikan suunnittelun ja optimoinnin avulla.

Teksti: Sanna Tarkiainen