Ilmastonmuutosta torjutaan globaalisti Saarijärveltä käsin

Julkaistu 09.10.2019

Saarijärvelle rakentuu Biotalouden yrityskiihdyttämö, joka auttaa pk-yrityksiä tuottamaan ja kaupallistamaan globaalisti merkittäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on saanut EAKR-rahoituksen hankkeeseen, jossa luodaan yrityskiihdyttämön toimintamalli. Se kehitetään yhteistyössä yritysten, JAMK:n ja Saarijärven kaupungin, sekä hankkeelle merkittävien strategisten kumppaneiden, kuten Sitra, Baltic Sea Action Group, Suomen Metsäkeskus, ProAgria Keski-Suomi, KasvuOpen Oy ja VTT kanssa.

Kokonaisuudessaan lähes miljoonan euron rahoituksen saaneessa hankkeessa syntyy merkittävää biotalouteen ja vähähiilisyyteen perustuvaa yritys- ja TKI-toimintaa pohjoiseen Keski-Suomeen. Biotalouskampuksesta rakentuu biotalousalan innovaatiokeskittymä, joka hyödyntää digitaalisia ratkaisuja, kuten 5G, ja mahdollistaa myös opiskelijoiden integroitumisen TKI-toimintaan entistä vahvemmin.

Hanke kestää kolme vuotta. Sen aikana luodaan toimintamalli, jolla tuotetaan biotalousalan yrityksille lisäarvoa kehityshaasteiden ratkaisussa, sekä ansaintamalli ja rahoituspohja, jotta toiminta jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen.

Yrityskiihdyttämössä tulee yhdistymään maaseutu ja uusin viestintäteknologia, luonnon resurssit, vahvat T&K–palvelut, uudet yhteistyökumppanuudet ja oppiminen. Hankkeen avulla Saarijärvelle mahdollistuvat innovatiiviset puitteet biotalouteen ja ympäristön huomioivan liiketoiminnan sekä uusien lisäarvopalvelujen kehittämiseen.

Lisätietoja:

Johtaja Minna Lappalainen, JAMK Biotalousinstituutti, p. 040 630 0384
Kaupunginjohtaja Timo Rusanen, Saarijärven kaupunki, p. 044 459 8201

Takaisin ajankohtaisiin