Keski-Suomen biotalous nojaa puujalkaan

Keski-Suomi on vahva metsäteollisuuden maakunta. Runsaat metsävarat mahdollistavat niiden kestävän hyödyntämisen ja metsätalouden jalostuksen näkymät ovat hyvät.

Maa- ja metsätalous ovat taas vahvasti pinnalla, ja biotalous on uudistumassa. Biotalousala menestyy, kun sen annetaan olla monipuolinen.

– Vuosikymmenten saatossa määrätietoisesti kehitetty metsäteollisuuden osaaminen kantaa nyt hedelmää Keski-Suomessa, biotalouden kehittämispäällikkö Hannu Koponen Keski-Suomen liitosta kiittää.

Perinteisen metsäteollisuuden lisäksi puuta hyödynnetään uudella tavalla. Esimerkiksi puukuitu taipuu moneen ja puukuitujen monipuolinen muokkaaminen on tulevaisuutta.

Myös maatalouden sivuvirtojen hyödyntäminen tuo uutta työtä, mutta vaatii myös useanlaista osaamista ja teknologioita. Maatalousyrittäjiltä vaaditaankin entistä monipuolisempaa ammattiosaamista.

– Maataloudessa laadukas tuotantoketju, eläinten hyvinvoinnin korkeat standardit sekä puhdas ympäristö ovat jatkossa niitä valttikortteja, joita suomalaisella maataloudella on viennin suhteen, luettelee Koponen.

Biotalouden menestyksen avaimia ovat ne biopohjaiset tuotteet, jotka pystyvät vaivattomasti korvaamaan vastaavan fossiilisesta raaka-aineesta valmistetun tuotteen myös laadullisesti.

– Pienistä innovaatioista saattaa lähteä isoja pyöriä pyörimään ja monialainen yhteistyö innovaatioiden jalostamiseksi mahdollistaa alan kehittymisen. Alalla tarvitaan myös laadukasta ja monipuolista koulutusta, jotta nykyiset ja tulevat osaajat pystyvät vastaamaan tuleviin kehitystarpeisiin.

Biotalouden tulevaisuutta ohjaa ensisijaisesti kuluttajien valinnat. Paikallisen tuotteen valitessaan kuluttajat nostavat paikallisen biotalouden ylitse muiden vaihtoehtojen. Biotalous on siis valtavan tärkeää aluetaloudellisesti Keski-Suomessa.

– Kuluttajat ovat lopulta ne, joiden käsissä biotalouden kehittyminen on, Koponen kiteyttää.

Biotalouden kehitystä ohjataan vahvasti kansallisella ja EU-politiikalla, jossa ilmastonmuutoksen hillintä ja tavoite vähähiilisestä yhteiskunnasta ovat ovat tärkeässä roolissa. Biotalous on myös Keski-Suomessa yksi kolmesta kehittämisen kärjistä.

Matkalla vuoteen 2040 biotaloudessa tulee panostaa voimakkaasti tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovointiin. Maakunnan oman jalostuksen tulee pystyä kurottamaan yhä korkeammalle,jotta maa- ja metsätalouden pää- ja sivuvirrat jatkojalostetaan mahdollisimman korkeaksi Keski-Suomessa.

Biotalouden moninaiset mahdollisuudet tekevät biomassa-yltäkylläisestä maakunnastamme mielenkiintoisen kehitysympäristön tulevaisuudessa päättää Koponen.

Keski-Suomen liiton ydintehtävä on maakunnan kehittäminen. Tavoitteena on vetovoimainen maakunta, jossa on työtä ja toimeentuloa, viihtyisä asuinympäristö, sujuvat palvelut ja liikenneyhteydet, elävä kulttuuri ja puhdas, monimuotoinen luonto. Maakuntasuunnitelma, maakuntakaavat ja maakuntaohjelma ovat Keski-Suomen liiton lakisääteisiä tehtäviä.

Teksti: Sanna Tarkiainen