Keski-Suomesta biotalouden johtava maakunta

Julkaistu 30.09.2020

Biotalous on yksi Keski-Suomen maakuntaohjelman kehittämisen kärjistä. Keskisuomalainen biotalousosaaminen kiinnostaa myös maailmalla.

Yksi työkalu tähän on RDI2CluB (Ru­ral RDI Mi­lieus in Tran­si­tion To­wards Smart Bioe­co­no­my Clus­ters and In­no­va­tion Eco­sys­tems) -han­ke. JAMK Biotalousinstituutin koordinoima hanke on koonnut yhteen biotalousalan toimijoita koko Itämeren alueella. Vaikka hanke on nyt päättynyt, siinä kehitetyt työkalut ja rakennetut verkostot tekevät jatkossakin Keski-Suomen biotalousosaamista näkyväksi meillä ja maailmalla.

Hankkeen tavoitteena oli koota biotalouden innovaatioverkostoja yhteen, jakaa ideoita ja tietoa, lisätä alan tunnettuutta, auttaa osallistujia löytämään yhteistyökumppaneita ja tehdä yhdessä työtä biotalousalan yritystoiminnan kasvattamiseksi. Hankkeen tulokset on esitelty vaikuttavuusraportissa (englanninkielinen raportti).

Mitä siis on tehty, ja kuinka päästä mukaan?

Biobord on työskentelyalusta, josta löytyy biotalousalan toimijoita eri puolilta Itämerta, ja jossa voi esimerkiksi osallistua keskusteluun, tuoda omaa osaamistaan esille, ja saada hyviä toimintamalleja sovellettavaksi omassa työssä. Klikkaa itsesi mukaan!

Alustalta löydät laajasti tietoa hankkeen tuloksista, tässä vain muutama esimerkki.

Maaseudulla on työtä ja tekijöitä, mutta ne eivät aina kohtaa. Tätä helpottamaan kehitettiin Waakku-sovellus. Katso lisää!

Bio­ta­lou­den in­no­vaa­tioi­ta on koot­tu ”25 Ca­ses for Bioe­co­no­my In­no­va­tion” -jul­kai­suun. Jul­kai­suun on ke­rät­ty in­no­vaa­tioi­ta kai­kil­ta RDI2CluB:n han­kea­lueil­ta, kes­ki­suo­ma­lai­sia in­no­vaa­tioi­ta jul­kai­sus­ta löy­tyy vii­si. Lue tarkemmin!

Keskisuomalaista biotalousosaamista on koottu videoiksi, jotka löytyvät Biotalouskampuksen YouTube-kanavalta. Alla yksi esimerkki.

Takaisin ajankohtaisiin