Maatalousyrittäjille uusia työkaluja yritystoiminnan kehittämiseen

Julkaistu 13.12.2018

Maatalousyrittäjien tiedontarve kasvaa toiminnan kehittyessä ja olosuhteiden muuttuessa. Nopeimmin ja joustavimmin uusi tieto on jaettavissa verkossa.

Maatalouden nopean rakennemuutoksen myötä maatalousyritykset ovat usein aiempaa suurempia. Toisaalta yritysten toiminta on kehittynyt ja monimuotoistunut nopeasti, mikä asettaa uusia haasteita yrittäjien osaamiselle. Suuret globaalit kysymykset, kuten ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen, lisäävät tiedontarvetta entisestään. Tulevaisuudessa maatalousyrittäjät kartuttavat osaamistaan yhä useammin verkon välityksellä.

”Perinteiset koko päivän kestävät koulutukset eivät ole kaikille yrittäjille sopiva ratkaisu, sillä päivittäiset työt sitovat heidät tiloilleen, eikä koulutuksiin matkustaminen ole aina mahdollista. Siksi yrittäjät ovat toivoneet meiltä uusia ratkaisuja helpottamaan osaamisen kartuttamista ja täsmätiedon hankintaa”, kertoo MataDigi -hankkeen projektipäällikkö Anne-Mari Malvisto Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) Biotalousinstituutista.

Vaivatonta vertaisoppimista

JAMK:n Biotalousinstituutin ja Ammatillisen opettajakorkeakoulun toteuttamassa MataDigi-hankkeessa pureudutaankin juuri uusia teknologioita hyödyntäviin verkkovälitteisiin tiedonjakamisen malleihin.

”Tavoitteenamme on kehittää yhteistyössä alan yrittäjien kanssa verkkoon uusia tehokkaita oppimisympäristöjä, jotka tarjoavat mahdollisuuden myös vertaisoppimiseen ja tietojen vaihtoon muiden yrittäjien sekä asiantuntijoiden kanssa”, taustoittaa Malvisto.

Malviston mukaan vertaisryhmätoiminta sekä tilavierailut on koettu maatalousyrittäjien keskuudessa parhaiksi kanaviksi hankkia uutta tietoa ja kehittää oman tilan toimintaa. Toisaalta on yhä tärkeämpää, että tieto on saatavissa helposti ja nopeasti esimerkiksi älypuhelimen kautta juuri silloin kun sitä itse tarvitsee.

”Yrittäjän tiedontarve on usein suurin tilan sesonkiaikaan, jolloin muualla järjestettäviin koulutuksiin osallistuminen on hankalinta. Virtuaalivierailut ja verkkovälitteinen vuorovaikutus sen sijaan tarjoavat joustavan vaihtoehdon vertaisoppimiseen. Virtuaalivierailut myös pienentävät kasvi- ja eläintilojen tautiriskejä”, hän huomauttaa.

Mitkä aineistomuodot ja materiaalit toimivat?

Kaksivuotisessa MataDigi-hankkeessa uudenlaisia tiedon jakamisen malleja pilotoidaan aluksi yrittäjistä koostuvilla pienryhmillä. Pilottiryhmien kokemusten perusteella edelleen kehitetyt toimintamallit tuodaan kokeiluun verkkoon kaikille avoimelle alustalle.

”Olennaista on löytää aineistomuodot sekä materiaalit ja kanavat, joiden avulla alan tutkimustietoa ja vertaiskokemuksia voidaan jakaa joustavasti maatilayritysten kehittämisen tueksi”, tiivistää hankevalmistelusta vastannut tieto- ja viestintätekniikan opettaja Anna-Stina Kuula.

Tiedonvälitysmalleissa hyödynnetään erilaisia reaaliaikaisen ja omatahtisen tiedonvälityksen ja -hankinnan sekä vuorovaikutuksen yhdistelmiä. Hankkeessa tuotettu aineisto jää alan yrittäjien hyödynnettäväksi myös pilotoinnin jälkeen.

”Tietosuojaan liittyvät asiat ovat olleet tänä vuonna näkyvästi esillä. Niiden huomiointi on oleellista myös hankkeen toteutuksessa tilojen turvallisuuden takaamiseksi”, huomauttaa Kuula.

Elokuuhun 2020 jatkuva hanke on suunniteltu siten, että materiaaleja voidaan tuottaa kokonaisen kasvukauden ajan

”Näin esimerkiksi peltoviljelystä voidaan kuvata kasvukauden aikana materiaaleja, joihin yrittäjät voivat perehtyä vaikkapa tammikuussa, jolloin heillä on paremmin aikaa opiskeluun”, Malvisto sanoo.

Teknologia tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet

Hanketta luotsaavilla naisilla on jo selkeitä ajatuksia siitä, millaisten aiheiden ympärillä hankkeessa voidaan toimia.

”Esimerkiksi maidontuotannon kehittämistä voidaan oppia virtuaalisen tilavierailun avulla vertaisryhmässä. Vierailun jälkeen osallistujat voivat puolestaan vaihtaa kokemuksiaan yhteisessä virtuaalisessa tilassa. Malli mahdollistaa aitojen hyvien käytäntöjen jakamisen”, he visioivat.

Kuula ja Malvisto ovatkin selvästi innoissaan uudesta haasteestaan. Motivaatiota lisää se, että idea MataDigi-hankkeeseen on tullut suoraan maatalousyrittäjien aidosta käytännön tarpeesta. Hanketta luotsaavat naiset muistuttavat, että yhdessä oppiminen lisää myös yrittäjien hyvinvointia vertaistuen ja vuorovaikutuksen kautta.

”Tarve tämänkaltaiselle oppimis- ja tiedonvälityskanavalle on noussut esiin muun muassa aiempiin hankkeisiimme osallistuneiden yrittäjien taholta. Olemme mielellämme mukana auttamassa maaseudun yrityksiä kehittämään toimintaansa.”

Matadigi-hankkeen kustannusarvio on 99 837 euroa. Hanketta rahoittavat ELY-keskuksen kautta EU:n maaseuturahasto (90 %) sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulu (10 %).

Lisätietoja:

Anne-Mari Malvisto, projektiasiantuntija, 040 643 2946, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Anna-Stiina Kuula, tuntiopettaja, 040 632 5576, etunimi.sukunimi@jamk.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

 

Takaisin ajankohtaisiin