Merja Rehn projektipäälliköksi Biotalouden yrityskiihdyttämö -hankkeeseen

Julkaistu 12.11.2019

Yhteiskuntatieteiden maisteri, kiertotalousasiantuntija Merja Rehn on valittu projektipäälliköksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) lähes miljoonan euron Biotalouden yrityskiihdyttämö –hankkeeseen. Rehn aloittaa tehtävässään JAMKin Biotalousinstituutissa joulukuun alussa.

Biotalous on nopeasti kasvava ala, joka avaa uusia mahdollisuuksia yrityksille. Biotalouden yrityskiihdyttämön tavoitteena on luoda järjestelmällinen toimintamalli, jonka avulla vauhditetaan biotalousalan pk-yritysten liiketoiminnan kehitystä ja kasvua.

– Suomessa ja maailmalla kehitetään koko ajan uutta bio- ja kiertotalouden liiketoimintaa, joka perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön. Se edistää resurssitehokkuutta ja vähähiilisyyttä. Yrityskiihdyttämön tavoitteena on auttaa innovatiivisia ja kasvuhaluisia pk-yrityksiä kehittämään ja kaupallistamaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtääviä ratkaisuja, toteaa Merja Rehn.

Merja Rehn siirtyy tehtävään Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrasta, jossa hän on työskennellyt kiertotalouden asiantuntijana vuosina 2016-2019. Hänen työnsä painopiste on ollut kestävän ruokajärjestelmän sekä bio- ja kiertotalousliiketoiminnan kehityshankkeissa. Rehnin vahvuuksia ovat projektihallinta, laajat verkostot sekä pitkä viestintäkokemus. Hänellä on erinomaiset edellytykset rakentaa Saarijärvellä sijaitsevan Biotalouden yrityskiihdyttämön näkyvyyttä ja tunnettuutta sekä edesauttaa sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista verkostoimalla Keski-Suomen ja muun Suomen sekä EU-alueen biotalouden toimijoita.

– Keski-Suomessa on vahvaa osaamista kestävästä liiketoiminnasta, kuten esimerkiksi Metsä Groupin Äänekosken fossiiliton biojalostuslaitos, Valtra-traktoreiden elinkaarta jatkava AGCO Reman tai vaikkapa korpilahtelainen Järki-Särki, joka on brändännyt aliarvostettua särkikalaa ansiokkaasti. Hankkeeseen on saatu mukaan jo suunnitteluvaiheessa merkittäviä yhteistyötahoja. Kun lisäksi käytössä on JAMKin Biotalousinstituutin laaja osaaminen, niin tartun tähän tehtävään suurella innolla, kertoo Merja Rehn.

Biotalouden yrityskiihdyttämö on lähes miljoonan euron EAKR-hankerahoituksen saanut kolmivuotinen hanke. Saarijärvelle pystytettävä yrityskiihdyttämö auttaa pk-yrityksiä tuottamaan ja kaupallistamaan globaalisti merkittäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Yrityskiihdyttämössä tulee yhdistymään maaseutu ja uusin viestintäteknologia, luonnon resurssit, vahvat T&K–palvelut, uudet yhteistyökumppanuudet ja oppiminen. Hankkeen avulla Saarijärvelle mahdollistuvat innovatiiviset puitteet biotalouteen ja ympäristön huomioivan liiketoiminnan sekä uusien lisäarvopalvelujen kehittämiseen.

Vuonna 2030 maailma tarvitsee 50% enemmän ruokaa, 45% enemmän energiaa ja 30% enemmän puhdasta vettä. JAMKin agrologikoulutus ja yritysten kanssa toteutettava biotalouden tutkimus- ja kehitystyö ovat näiden haasteiden ratkaisun avaimia. Visionamme on olla Suomen johtava biotalouden kouluttaja vuonna 2025.

Takaisin ajankohtaisiin