Ministeri Tiilikainen tutustuu siipikarjanlannan energiakäytön tutkimukseen Biotalouskampuksella

Julkaistu 24.01.2017

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen tutustuu Biotalouskampuksen toimintaan ke 25.1. klo 11.30-13 välisenä aikana. Kampuksen toiminnasta kiinnostuneelle ministerille esitellään mm. Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) kattilatestauslaboratoriota ja siellä parhaillaan käynnissä olevaa kananlannan energiakäytön tutkimusta. Juuri harjakorkeutensa saavuttaneeseen Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto (POKE) biotalouslogistiikan oppimisympäristö ForesToriin tehdään myös tutustumiskierros.

– Ministeri pääsee tutustumaan Biotalousinstituutin kattilantestauslaboratoriossa käynnissä olevaan polttokokeeseen, jossa selvitetään siipikarjanlannan mahdollisuuksia energiakäytössä, etsitään parhaan käyttökelpoisen polttotekniikan löytymistä, taloudellista kannattavuutta sekä elinkaarisia ympäristövaikutuksia kokonaiskestävyyttä unohtamatta, kertoo tuoreesta tutkimuksesta JAMKin kattilantestauksen asiantuntija Kimmo Puolamäki.

Tutkimusta tehdään osana TEHOLANTA-hanketta, jonka tavoitteena on siipikarjanlannan tehokas hyödyntäminen ympäristön kannalta kestävillä tavoilla. Hanketta hallinnon Työtehoseura.

Tuotantoeläinten lannanpolttoa koskeva Euroopan unionin asetusmuutos hyväksyttiin EU:ssa 17.1. EU-asetuksen muutoksen myötä tuotantoeläinten lannanpoltto sallitaan jatkossa ilman jätteenpolttolupaa. Tiilikainen on ollut aktiivisesti mukana ajamassa etenkin hevosenlannan polttoa koskevia helpotuksia EU-lainsäädäntöön.

Biotalouskampukselta ministeri jatkaa tutustumismatkaansa Saarijärvelle.

Lisätietoja:

Pekka Äänismaa, johtaja, 0400 279 057, pekka.aanismaa(at)jamk.fi, JAMK Biotalousinstituutti
Pekka Janhonen, koulutusjohtaja, 040 0542 031, pekka.janhonen(at)poke.fi, POKE Luonnonvara- ja ympäristöala

Takaisin ajankohtaisiin