Opiskelu

Maaseutuelinkeinojen osaajaksi ja asiantuntijaksi

JAMK Biotalousinstituutti toimii  vuonna 2010 valmistuneissa toimitiloissa. Uusi oppimisympäristö tarjoaa opiskelijoillemme luonnonläheisen ja monipuolisen oppimisympäristön.

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKEn luonnonvara- ja ympäristöalan yksikössä voit opiskella monipuolisesti maaseudun elinkeinojen ammattilaiseksi.

JAMK Tarvaalassa

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on toiminut Saarijärven Tarvaalassa vuodesta 1999. Syksystä 2013 olemme toimineet Biotalousinstituuttina. Olemme osa JAMK Teknologiayksikköä ja vastaamme agrologi (AMK)–koulutuksesta. Vuosittain meillä aloittaa n. 35 opiskelijaa päiväopinnoissa. Opetustarjonnassamme on myös agrologien tutkintokoulutusta monimuoto-opintoina sekä uutena tutkintokoulutuksena YAMK –tutkinto tammikuusta 2016 lähtien. Tutkintokoulutusten lisäksi tarjoamme täydennyskoulutusta lyhytkurssien ja avoimen amk:n opintojen kautta.

Biotalousinstituutissa työskentelee n. 35 henkilöä, joista 20 tutkimus- ja kehitystehtävissä. T&K&I-toimintamme on painottunut maaseudun elinkeinojen kehittämiseen ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. Olemme bioenergian, maatalouden vesiensuojelun ja haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn sekä maidon- ja naudanlihantuotannon sekä yrittäjyyden asiantuntijoita. Kehittämistyötä teemme poikkitieteellisellä otteella ja vahvassa yhteydessä maakunnassa toimivien yritysten kanssa.

Kansainvälisiä verkostoja olemme vahvistaneet paitsi opiskelija- ja asiantuntijavaihdoilla, myös useilla yhteishankkeilla muiden eurooppalaisten maaseutualueiden kehittäjien, tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.

POKE Tarvaalassa

POKEn Biotalouskampuksella opiskellaan tulevaisuuden osaamista jo tänään. Näytämme suuntaa maatalouden, metsätalouden, eläintenhoidon, biotalouden sekä Green Care –osaamisen opiskelulle. Kestävää kehitystä toteutetaan POKE:n luonnonvara- ja ympäristöalalla arjen käytänteissä. Kestävä kehitys on ekologista, taloudellista sekä sosiaalista ja kulttuurista. Koulun opiskelijat ja henkilökunta toimivat yhdessä kestävien päämäärien saavuttamiseksi mm. energian- ja veden säästötoimenpiteitä noudattaen. Oppilaitoksella on kestävän kehityksen sertifikaatti, jota päivitetään vuosittain itsearvioinnilla.
Nuorille on tarjolla koulutusta seuraavilta aloilta:

Eläintenhoidon osaamisala
• eläintenhoitaja

Maatalousalan perustutkinto
• maaseutuyrittäjä

Metsäalan perustutkinto
• metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
• metsäenergian tuottaja

Aikuisille suunnattua koulutustarjontaamme ovat mm.
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
• ympäristönhoitaja

Maatalousalan perustutkinto
• maaseutuyrittäjä
• maaseutuyrittäjä, maatalousteknologian osaamisala
• eläintenhoitaja

Metsäalan perustutkinto
• metsäenergian tuottaja
• metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Bioenergia-alan ammattitutkinto
Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto
Karjatalouden ammattitutkinto
Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto
Mehiläistarhaajan ammattitutkinto
Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto
Viljelijän ammattitutkinto

Lisäksi erilaiset alan lyhytkoulutukset ja ammattitaidon päivityskoulutukset.

Biotalouteen liittyvää osaamista löytyy luonnonvara-alan lisäksi myös muista POKEn yksiköistä. POKEn Viitasaaren toimipisteessä, tekniikan ja liikenteen alalla voi opiskella logistiikan perustutkinnon, jonka kautta voi työllistyä esimerkiksi kuljettamaan puutavaraa metsästä tehtaille.

Äänekosken toimipisteessä Prosessiteollisuuden perustutkinnossa opiskellaan valmiuksia mm. levy- ja sahateollisuuteen, paperi-, kartonki- ja selluteollisuuteen sekä biotuote- ja polttoaineteollisuuteen. Lisäksi puualan perustutkinnosta valmistuu puuseppiä.