Sata ideaa yhteisöllisyyden lisäämiseksi

Julkaistu 27.11.2018

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutissa pyritään löytämään uusia ja innovatiivisia ratkaisuja yhteisöllisyyden säilyttämiseksi opiskelun muuttaessa muotoaan.

Joustaviksi suunnitellut opintopolut ja verkkokurssit tarjoavat yhä useammalle mahdollisuuden opiskella korkeakoulussa. Toisaalta tilanne on johtanut siihen, että opiskelijat kohtaavat toisensa yhä harvemmin. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutissa asiaan on havahduttu tosissaan.

”Huoli asiasta on noussut esiin agrologiopiskelijoiden taholta, joten halusimme päättäväisesti lähteä yhdessä etsimään keinoja asian ratkaisemiseksi”, kertoo Saarijärven Tarvaalassa sijaitsevan Biotalousinstituutin johtaja Minna Lappalainen.

Haastetta pohdittiin perjantaina järjestetyssä yhteisöllisyystyöpajassa viisikymmenpäisen porukan voimin. Mukana oli opiskelijoita ja henkilökuntaa niin Biotalousinstituutista kuin muistakin JAMKin yksiköistä. Lisäksi paikalle oli kutsuttu muun muassa Saarijärven kaupunginjohtaja Timo Rusanen sekä alueen yritysten edustajia.

”Meille on Saarijärvellä itsestään selvää, että Biotalouskampukseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin panostetaan. Biotalous ja alan ammatit ovat suuressa muutoksessa ja täällä rakennetaan merkittävää uutta osaamista”, Rusanen sanoi.

Opintopolut murroksessa

Kolmannella vuosikurssilla agrologiksi opiskeleva Antti Paunonen allekirjoittaa sen, että opiskelijat ovat yhdessä koolla kampuksella entistä harvemmin. Opintopolut ovat eri elämäntilanteessa olevilla opiskelijoilla kovin erilaisia. Muutos esimerkiksi lähiopetuksen määrässä on tapahtunut Paunosen havaintojen mukaan nopeasti. Tilanne heijastuu paitsi opiskeluun, myös vapaa-ajan yhteisöllisyyteen.

”Kun ensimmäisenä opiskeluvuonna saimme iltaisin kasaan lentopallojoukkueet omasta porukastamme, on nyt usein tyydyttävä pelaamaan parin kaverin voimin sulkapalloa”, Paunonen havainnollistaa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun teknologiayksikön johtaja Pasi Raiskinmäki ymmärtää hyvin opiskelijoiden huolen.

”Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tavoite on, että tulevaisuudessa puolet suomalaisista suorittaisi korkeakoulututkinnon. Jotta tavoite saavutetaan, on opintopoluista pyritty tekemään mahdollisimman joustavia. Tämä näkyy esimerkiksi lisääntyvinä verkko-opintoina sekä muutoksina pääsykokeissa ja opintoajoissa.”

Lisäksi JAMKissakin lähiopetuksen vähenemiseen vaikuttavat säästöt koulutukseen suunnatuissa määrärahoissa.

”Kun amk-opetukseen oli vuonna 2014 valtakunnallisesti käytössä 980 miljoonaa euroa, on summa tänä vuonna enää 780 miljoonaa. Siksi kaikkien on tehostettava toimintaansa”, Raiskinmäki kiteytti muutoksen.

Konkreettiset ideat käytäntöön

Biotalousinstituutin yhteisöllisyystyöpajassa rahan puuttumista ei jääty kuitenkaan voivottelemaan. Keskittyneestä ilmapiiristä oli aistittavissa, että asia on kaikille aidosti tärkeä. Osallistujien yhteistyönä syntyi yli sata konkreettista ehdotusta, joiden avulla yhteisöllisyyden haastetta lähdetään ratkaisemaan.

”Monet ehdotuksista ja toiveista liittyivät lähiopetuksen lisäämiseen, kampusalueen eri toimijoiden sekä alueen yritysten yhteistyön tiivistämiseen sekä Tarvaalan ja Biotalouskampuksen tunnettavuuden lisäämiseen ihmisten keskuudessa”, Lappalainen kertoi.

Räväköitäkin avauksia mahtui mukaan, kuten Biotalousinstituutin oma kuukausittainen Tinder-tapahtuma tai POKEn ja JAMKin yhteinen traktorimarssi Jyväskylään kävelykadulle.

”Osallistujat valitsivat kaikkien ehdotusten joukosta äänestämällä viisi asiaa, joita lähdemme Biotalousinstituutissa yhdessä viemään aktiivisesti eteenpäin”, Lappalainen lupasi.

Ideoiden pohjalta Tarvaalan biotalouskampuksella tullaan jatkossa järjestämään koko kampuksen yhteinen syksyn aloituspäivä, jossa ihmiset pääsevät tutustumaan toisiinsa. Lisäksi suunnitelmissa on aloittaa JAMKin ja POKEn yhteiset kokeilut pelloilla käytännön yhteistyön lisäämiseksi, kunnostaa kampuksen yhteiset saunatilat, sekä järjestää vuosikurssien yhteiset bileet ja Biotalouskampuksen olympialaiset.

”Myös tästä yhteisöllisyystyöpajasta tehdään hyvien kokemusten myötä vuosittainen perinne.”

Lisätietoja:
Minna Lappalainen, johtaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti, 040 6300 384, minna.lappalainen(at)jamk.fi.

Takaisin ajankohtaisiin