Testori ja Louhi

Tutustu tuotekehitys- ja testausympäristöön sivun alalaidasta löytyvän virtuaaliesittelyn avulla!

Polttoainelaboratorion palvelut

Polttoainelaboratorio tarjoaa asiantuntevaa analyysipalvelua erityisesti biopolttoaineiden ominaisuuksien määritykseen. Laboratoriomme palvelee joustavasti ja voimme suorittaa perusanalyysit yleensä nopeallakin aikataululla.

Yksittäisten analyysien lisäksi panostamme kokonaisvaltaiseen palveluun. Palvelumme käsittää näytteenoton ja analyysisuunnitelman teon yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja analyysien jälkeen tulosten kirjaamisen ja tulkinnan.

Biopolttoaineiden perusanalyysien, kuten kosteus, lämpöarvo ja tuhkapitoisuus, lisäksi voimme analysoida esimerkiksi tuhkan alkuainepitoisuuksia lannoitekäytön varmistamiseksi tai määrittää pellettien tuhkansulamispisteen. Teemme myös polttoaineiden mikrobianalyysejä.

Laboratoriossamme on myös mahdollisuus kovien materiaalien murskaukseen ja hienonnukseen ja sen jatkoanalysointiin.

Konsultointi- ja tutkimuspalvelut

 • Bioenergian tuotantoon, jalostukseen ja käyttöön liittyvät kannattavuuslaskelmat
 • Puu- ja peltobiomassojen korjuuketjujen aika- ja tuotostutkimukset
 • Alueellinen bioenergiamalli: bioenergian investointiohjelmat alueellista päätöksentekoa varten
 • Hankeosaamispalvelut (hankesuunnitelman laatiminen ja rahoituksen hakeminen)

Koulutuspalvelut

 • Lyhyt- ja pitkäkestoiset aikuis- ja täydennyskoulutukset, ml. kurssit ja työvoimapoliittiset koulutukset
 • Kattilatestauslaboratoriossa toteutettavat kattiloiden käyttö, huolto ja savumittauskoulutukset
 • Päättäjien ja viranomaisten bioenergiakoulutus: Bioenergia – ABC
 • Laadulla kannattavuutta puu- ja peltobiomassojen hankintaketjuihin ja käyttöön
 • Biokaasun tuotannon ja käytön perusteet
 • Biodieselin tuotanto ja käyttö maatilakokoluokassa
 • Kiinteistökokoluokan lämpölaitoksen käyttö- ja huoltokoulutus
 • Wood Fuels Basic Information Pack, englanninkielinen polttoainehankkijan peruskurssi
 • Puitteet lämmityslaitevalmistajien asentaja- ja jälleenmyyjäkoulutuksiin
 • Biomassalogistiikan hallinta ja logistiset järjestelmät
 • Metsäenergian tuotanto ja käyttö Suomessa sekä Euroopassa

Pääset liikkumaan esittelyssä klikkaamalla punaisia nuolia. Vihreitä huutomerkkejä klikkaamalla saat lisätietoa tiloista ja laitteista.