Ympäristönmittaus- ja näytteenottopalvelut

Ympäristönmittaus- ja näytteenottopalvelut (JAMK)

Jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta

 • Automaattisten in situ -mittausasemien asennus, huolto ja käyttö
 • Jatkuvatoiminen mittaus: virtaama, lämpötila, pH, vedenkorkeus, TOC, DOC, sameus, NO3-N, fDOM,
  PO4-P, sekä laskennalliset pitoisuudet P-tot, N-tot, kiintoaine
 • Mittausdatan tiedonsiirto, kalibrointi ja analysointi
 • Kuormituslaskelmat

Kertaluontoinen vedenlaadun mittaus (kannettava kenttämittari)

Vesinäytteenotto

Vesinäytteiden analysointi (ei akkreditoitu)

 • Kiintoaine, sameus, pH, johtoluku
 • Spektrofotometriset analyysit: esim. ravinteet, metallit

Kuormituksen hallinta

 • Kosteikkosuunnittelu ja -seuranta
 • Pintavalutuskentät, laskeutusaltaat ja suojavyöhykkeet
 • Biopolymeerien hyödyntäminen vesienpuhdistuksessa (pilottikoe käynnissä)

Suunnittelu- ja testauspalvelut

Kysy lisää:

 • Tiina Siimekselä, p. +358 40 630 3149, tiina.siimeksela(at)jamk.fi
 • Samuli Lahtela, p. +358 40 596 2378, samuli.lahtela(at)jamk.fi

Vesinäytteen testauspalvelu (POKE)

20 € / näyte

Näytteitä vastaanotetaan maanantaisin klo 14-15.30 Uuraistentie 240,  B-talo, 2.krs

Lisätietoja: Tarja Hyötyläinen

tarja.hyotylainen(at)poke.fi