Uutta opetusteknologiaa esitellään 18.5. Biotalouskampuspäivässä

Julkaistu 17.05.2017

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu ovat kehittäneet uusia menetelmiä biotalousalan koulutuksen edistämiseksi. Toteutukset tukevat vahvasti ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteita. Kehitystyötä on tehty Biotalouskampuksen osaamisalusta (BIOTAR) -hankkeessa.

Uusiin toteutuksiin on mahdollista tutustua Biotalouskampuspäivän yhteydessä 18.5.2017 klo 10.30 Biotalouskampuksen uudessa ForesTori -rakennuksessa, osoitteessa Tuumalantie 18, 43130 Tarvaala.

Metsäkoneopetuksessa haasteena on useissa kohteissa eri puolilla maakuntaa toimivien opiskelijoiden ohjaus. Kouluttajan aika ei aina riitä yksilölliseen ohjaukseen. Uuden mallin mukaisesti metsäkone on varustettu kameroin ja tiedonsiirtovälinein, jolloin ohjaus tapahtuu verkon kautta. Menetelmä tulee mullistamaan työssäoppimisen ohjauksen, kun opetushenkilöstö voi paikasta toiseen siirtymisen sijasta ottaa yhteyden opiskelijaan verkon välityksellä. Metsäkoneen työskentelyä ja kuljettajan toimintaa voidaan seurata reaaliajassa samanaikaisesti.

– Ratkaisu etäohjaukseen löytyi turvakameroista, joita sijoitettiin koneeseen kolme. Kamerat kytketään tallentimeen, jonka kautta niiden kuvaa voidaan seurata matkapuhelinverkon yli reaaliajassa. Opiskelija voi koostaa ennalta annettujen tehtävälistojen mukaan videon, jolla hän osoittaa niin itselleen kuin kouluttajalle kehittymistään. Videota voidaan käyttää myös osana ammattiosaamisen näyttöä sekä opetusta. Ongelmatilanteissa opiskelija voi ottaa yhteyttä kouluttajaan matkapuhelimella ja kysyä neuvoja. Samanaikaisesti kouluttaja pystyy ohjaamaan opiskelijaa omasta sijainnista riippumatta kuvayhteyden välityksellä. Järjestelmä on asennettu kahteen POKEn metsäkoneeseen, kertoo POKEn Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutusjohtaja Pekka Janhonen.

Metsäopetuksessa puunkorjuun laadulla on erittäin suuri merkitys. Opiskelijoiden on päästävä työelämän edellyttämään laatuun nopealla aikataululla. Opetuksessa käytetäänkin samankaltaisia menetelmiä kuin työelämässä työn laadun varmistamiseksi. Korjuujäljen mittaukseen opiskelijoille ja metsäalan ammattilaisille kehitettiin älypuhelin sovellus ”Korjuujälki” yhteistyössä Nosteco Oy:n kanssa. Ohjelmiston avulla opiskelija tallentaa säännöllisesti korjuujäljen mittaukset sovelluksella. Sovelluksesta voidaan nähdä raportit toteutuneesta laadusta ja opiskelijan kehittymisestä. Ohjelmiston periaatetta voidaan hyödyntää jatkossa myös metsäsertifioinnin edellyttämään eri työlajien laadun omavalvontaan. Sovellus tulee saataville android versiona GooglePlay kauppaan.

Biotar -hanke on Keski-Suomen maakuntaliiton rahoittama hanke, jossa on mukana useita biotalousalan yrityksiä.

Lisätietoja:
Pekka Janhonen, koulutusjohtaja, 0400 542 031, POKE Luonnonvara- ja ympäristöala
Reaaliaikainen etäpohjaus: Pertti Saarinen, kouluttaja, 040 6386 015, POKE Luonnonvara- ja ympäristöala
Ohjelmisto: Matti Puttonen, kouluttaja, 0400-322 208 sekä Tomi Rahkonen, kouluttaja, 040 1431 672, POKE Luonnonvara- ja ympäristöala
Markku Paananen, asiantuntija, 0400 121 989, JAMK Biotalousinstituutti

 

Takaisin ajankohtaisiin