Kilpailukutsu

Kilpailun järjestäjät kutsuvat suomalaisia henkilöitä, tiimejä ja yrityksiä esittämään ratkaisuja luonnontuotteiden keruun tehostamiseksi.

Uusien menetelmien odotetaan:

  • parantavan keruun kustannustehokkuutta,
  • mahdollistavan entistä suurempien raaka-ainemäärien liikkeelle saannin,
  • toimivan kestävästi, turvallisesti ja luontoa säästäen ja
  • mahdollistavan luonnontuotteiden keruuseen perustuvan liiketoiminnan.

Menetelmän tulee soveltua esimerkiksi jonkin seuraavan luonnontuotteen keruuseen: metsämarjat ja -sienet, kuusen kerkät, nokkonen, koivun lehdet, maitohorsma, mesiangervo, kanervan kukat, katajan marjat ja versot, mustikan ja puolukan lehdet, ja pihka. Kilpailussa keskitytään nimenomaan luonnosta kerättäviin tuotteisiin.

Kilpailun taustaa

Luonnonmukaisuutta ja terveysvaikutteisuutta korostavat trendit ja villiyrttihuuma ovat saaneet aikaan luonnontuotteiden uuden tulemisen. Luonnontuoteala on nykyisin kasvuala, joka tarvitsee yhä enemmän ja monipuolisemmin raaka-aineita, jotta yritykset kykenevät tarttumaan niin kotimaan kuin maailmankin markkinoiden kasvavaan kysyntään.

Erityiseksi alan haasteeksi on kuitenkin muodostunut luonnontuoteraaka-aineiden keruu. Käsityönä tapahtuva keruu on hidasta ja kallista. Raaka-aineen saatavuus onkin muodostunut monen lupaavan tuoteidean ja yrityksen kasvun rajoitteeksi.

Käynnistämämme ideakilpailun lähtökohtana on etsiä menetelmiä ja teknologiaa, joilla parannetaan luonnontuotteiden raaka-aineiden saatavuutta ja keruun kannattavuutta. Idea voi olla uusi tekninen ratkaisu, uusi toimintatapa, paranneltu versio olemassa olevasta ratkaisusta tai niiden yhdistelmä.

Säännöt

Kilpailun järjestävät Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti, Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry, Arktiset Aromit ry ja Suomen metsäkeskus.

Kilpailuun voivat osallistua yksityishenkilöt, työryhmät, yhdistykset ja yritykset.

Kilpailuaika on 17.8. – 31.12.2018. Kilpailun voittajat valitaan joulukuussa 2018 ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Kilpailun tulokset julkistetaan ja palkinnot luovutetaan voittajille joulukuussa Saarijärvellä.

Kilpailuun ilmoitetut ideat arvioi alan asiantuntijoista koostuva tuomaristo. Ideoita arvioitaessa lähtökohtana ovat seuraavat perusteet:

  • Idean keruuta tehostava vaikutus,
  • Idean toteutettavuus ja
  • Idean luontoa säästävä toimintatapa.

Palkinnot:

Tuomaristo valitsee 1-3 palkittavaa ideaa ja palkintojen yhteissumma on 3000 euroa.

Parhaaksi valittu menetelmäehdotus tai yhdistelmä menetelmäehdotuksista saa mahdollisuuden päästä Jyväskylän ammattikorkeakoulun jatkokehitettäväksi ja/tai idea(t) kanavoidaan sopivammille tahoille jatkokehitystä varten. Rahapalkinnot ovat yksityishenkilöille veronalaista tuloa.

Muita sääntöjä

Sama kilpailija voi osallistua kilpailuun usealla idealla. Kilpailuun voi osallistua yksin tai tiiminä.

Kilpailuun eivät voi osallistua kilpailun järjestäjät, kilpailuohjelman laatimiseen osallistuneet eivätkä muulla tavoin kilpailun järjestämisen kanssa sidoksissa olevat henkilöt.

Yritysten työntekijöiden lähettämissä ideoissa kilpailuun osallistuja vakuuttaa toimivansa työsuhde- ja korkeakoulukeksintölain mukaisesti.

Liikeideoiden liitteet (protot/demot) palautetaan vain pyynnöstä kilpailun tulosten julkistamisen jälkeen.

Ideat käsitellään luottamuksellisesti. Jos ideaan liittyy immateriaalioikeudellista suojaamista, on osallistuja velvollinen huolehtimaan siitä itse.

Palkittavat ideat julkistetaan. Jos idean esittäjä haluaa rajoittaa julkistamista, on hänen eriteltävä kilpailulomakkeella rajoitettava osa ja rajoituksen laatu.

Yhteistyössä

Karelia Arctic Oy