Halmemies Taina: Kutsu Karjasi Koolle – Karjaperinteestä

Julkaistu 24.04.2020

Tekijä(t): Halmemies, Taina, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2019 (agrologi AMK)

Karjankutsunta eli kyylaus on osa suomalaista kansanmusiikkia. Kyylaus on muinainen äänenkäytön tekniikka ajalta ennen kuin laitumet aidattiin. Lehmiä on kutsuttu metsälaitumilta, ahoilta lypsylle kyylaamalla. Karjaan kohdistuvaan huhuiluun liittyy omaperäisellä tekniikalla esitettyjä tehosteita. Sen ominaisuuksia ovat efektit, voimakkaat huutomaiset äänet. Sävyltään se on terävää ja metallista. Kutsut ovat sisältäneet runsaasti erilaisia tyylipiirteitä. Juuri musiikillisesti rikkaat, runsaasti ornamentteja eli koristeita sisältävät kutsut ovat Pohjolan vanhinta ja kehittyneintä työmusiikkia. Signaalit laulettiin ja kaiku kiiri yli metsämaan. Siitä on syntynyt oma musiikin lajinsa.

Tavoitteena oli tallentaa savolaista karjankutsuntaa eli kyylausta ja lehmilauluja digitaaliseen muotoon esteettisesti ottaen huomioon kokonaisuuden ja pyrkien hienoon taiteelliseen vaikutelmaan kaikki yksityiskohdat huomioon ottaen. Videot kuvattiin Keski-Suomen museossa Pienmäessä, Ruokoharjun- ja Hyyrysen tiloilla. Aineisto editoitiin ja miksattiin Jamkin musiikkikampuksen studiossa. Kuvauksista syntyi kuusi videota. Ne muodostavat taiteellisen työn kokonaisuuden. Halusin myös rakentaa itselleni tietoista ammatti-identiteettiä karjan kutsujana ja esiintyvänä taiteilijana.

Videoissa hyödynnettiin maaseudun elävää kulttuuriperintöä ja haluttiin saada se kaikkien ulottuville. Aineistosta voidaan luoda erilaisia esityskokonaisuuksia. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi opetuksessa.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin