Hänninen Joni: Kierrätysmateriaalien kompostointi kasvualustakäyttöön – kypsyyden testaus

Julkaistu 18.12.2020

Tekijä(t): Hänninen Joni, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2020, agrologi (AMK)

Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia kypsän kompostin käyttöä kasvualustoina erilaisilla puutarhakasveilla. Opinnäytetyössä tutkitaan erilaisten kompostien vaikutusta kasvien kasvuun. Opinnäytetyössä selvitetään myös, mitä tarkoitetaan kompostoitumisella ja mitä vaikutusta kompostin kypsyydellä on kasvien kasvuun.

Opinnäytetyössä tutkitaan neljä erilaista kompostiseosta. Tavoitteena on selvittää, sopivatko nämä kompostiseokset kasvien kasvattamiseen. Tätä varten näille seoksille tehdään kokeita, joita ovat kompostin kypsyyskoe, fytoksisuuskoe, ja ja juurenpituuskoe. Kompostien tutkimisen jälkeen kaikkiin komposteihin tehdään kaksi eri kasvatuskoetta, jotka ovat juurenpituusindeksi ja kasvatuskoe.

Kasveista krassille ja kiinankaalille saatiin tulokset, joiden perusteella eri kompostiseoksia on mahdollista verrata. Valkoapilan osalta kokeesta ei saatu luotettavia tuloksia.
Opinnäytetyössä ei käsitellä itse kompostoinnin prosessia eli miten se tapahtuu, vaan tässä opinnäytetyössä käsitellään, miten valmista kompostia tutkitaan, ja miten niihin tehdään fytoksisuuskokeita, ja miten kokeista saatuja tuloksia tutkitaan.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin