Laine Veera: Siitostammojen laatukriteerit: suomenhevonen ja lämminverinen ravihevonen

Julkaistu 16.05.2022

Tekijä(t): Laine Veera, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2022, agrologi AMK

Suomen Hippos ry on tukenut kasvattajia vuosittain tammapalkkiojärjestelmällä, joka perustuu BLUP-indeksin kautta määritettävään tammojen paremmuusjärjestykseen. Suomen Hippoksen tavoitteena on rakentaa tarkempi laatumittari kasvatustoiminnalle, jotta laadullisia ominaisuuksia päästäisiin arvottamaan tarkemmin.

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä laadullisia ominaisuuksia voidaan mitata ja ottaa huomioon laatumittaria rakentaessa. Lisäksi opinnäytetyö selvitti, mitä laadullisia ominaisuuksia hevoskasvattajat pitävät tärkeimpinä siitostammaa arvosteltaessa.

Tutkimuksessa käytettiin laadullisia tutkimusmenetelmiä selvittämään ja määrittelemään, mistä ominaisuuksista siitostamman laatu koostuu. Tutkimukseen kerättiin taustatietoa sekä Suomen Hippoksen lähteistä että muista luotettavista lähteistä. Hevoskasvattajille tehtiin kysely, jonka avulla haluttiin kartoittaa kasvattajien mielipiteitä laadullisiin kysymyksiin. Suomen Hippos lähetti kyselyn 3000 tammanomistajalle, joiden tamma oli siemennetty vuosien 2017–2021 aikana. Kysely tehtiin Webropol-ohjelmalla.

Tuloksista selvisi, että laadullisia ominaisuuksia on paljon ja niitä on vaikea laittaa paremmuusjärjestykseen. Tuloksista voidaan päätellä siitostamman laadun koostuvan suvusta, rakenteesta, kilpailunäytöistä, jälkeläisnäytöistä sekä hyvästä tiinehtyvyydestä ja terveydestä. Suurin osa kasvattajista kuitenkin kokee, että hyvä suku on tärkein ominaisuus siitostammaa arvosteltaessa.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin