Päivinen Timo: Korholan tilalle hakelämmitysjärjestelmä

Julkaistu 24.04.2020

Tekijä(t): Päivinen Timo, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2020 (agrologi AMK)

Bio- ja uusiutuvan energian käytön lisääminen on nykyään hyvin yleinen asia niin Suomen, kuin koko maapallon mittakaavassa. Uusiutumattomien polttoaineiden käytön ja niistä syntyvien päästöjen vähentämisen vuoksi etsitään korvaavia energiamuotoja uusiutuvista ja bioenergiamuodoista, joita käytetään myös maatiloilla ja omakotitaloissa.

Työssä tutkittiin, onko Korholan tilan nykyisen lämmitysjärjestelmän korvaaminen kokonaan uusiutuvalla energialla kustannuksiltaan järkevä vaihtoehto nykyiseen lämmitysjärjestelmään nähden. Samalla lämmitysjärjestelmävalinnalla tuotettaisiin lämpö myös rakennettavaan konehalliin, jonka yhteyteen rakennukset lämmittävä lämpölaitos tulisi. Lämmitykseen tarvittava puutavara saataisiin omasta metsästä.

Tavoitteena on nykyisen sähkönkulutuksen pienentäminen. Valitsemalla uusiutuva energianmuoto lämmönlähteeksi, joka olisi puuhake. Hake voidaan tuottaa lähienergiaksi omasta metsästä saatavilla puilla. Tavoitteena on myös mahdollisimman huoleton ja helppohoitoinen lämmitysjärjestelmä, jolla voitaisiin korvata suora sähkölämmitys.

Hakelämmityksen rinnalla on tutustuttu myös maalämpöön ja sen mahdollisiin kustannuksiin, jolloin hakelämmitykselle on vertailukohde kustannuksiltaan ja kuluiltaan, etenkin kun molempien laitteistojen hankintahinta kohteeseen on hyvin saman suuruinen. Hake, polttopuu ja maalämpö ovat kaikki hyvin suosittuja lämmitysratkaisuja maatiloilla ja omakotitaloissa.
Tutkiessa sähkönkulutusta puuhakelämmityksellä on mahdollista saada sähkönkulutus hyvin pieneksi verraten maalämpöön tai sähkölämmitykseen. Investoinnilla on mahdollista saada nykyiseen sähkönkulutukseen nähden rahallista hyötyä.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin