Parikka Laura: Kyselytutkimus Waakku-mobiilisovelluksen kehittämiseksi

Julkaistu 16.09.2020

Tekijä(t): Parikka Laura, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2020, agrologi AMK

Tilapäistyövoiman sekä maataloustyöntekijän mukanaolo nykymaataloudessa on korvaamaton. Maatalousyrittäjien jaksaminen on äärirajoilla. Alituisesti muuttuvassa maailmassa lomittajien sekä maataloustyöntekijöiden saatavuus ei ole enää itsestäänselvyys. Tilapäistyövoiman lisäksi myös maatilojen välinen yhteistyö on korvaamaton apu maatalousyrittäjille. Ongelma on tiedostettu myös EU:n tasolla ja sitä varten haluttiin luoda karttapohjainen mobiilisovellus. Sovelluksen saattaa maatalousyrittäjät sekä muut maaseudulla toimivat palveluiden tarvitsijat ja tarjoajat yhteen.

Mobiilisovellus oli osa RDI2Club-hanketta, joka tilattiin SSYP Kehitys Oy:ltä. Mobiilisovelluksen nimeksi tuli Waakku.

Jotta pystyttiin luomaan maatalousyrittäjiä palveleva mobiilisovellus, täytyi kerätä tietoa pohjoisen Keski-Suomen alueella toimivien maatalousyrittäjien palveluiden tarpeista ja tarjonnasta. Tätä varten tehtiin Webropol-kysely, jossa kysyttiin maatalousyrittäjien yhteistiedot, päätuotantosuunta, mahdolliset liitännäiselinkeinot sekä palveluiden tarpeet ja mahdolliset palvelutarjonnat. Kyselyn lisäksi päädyttiin tekemään teemahaastatteluja kolmelle maatalousyrittäjälle, joissa he kertoivat edellä mainittujen asioiden lisäksi huomionsa ja kehittämisehdotuksensa jo pilottivaiheessa olevasta Waakku-mobiilisovelluksesta.

Kysely kohdennettiin Koskenkylän pienviljelijäyhdistyksen hankintarenkaan jäsenille, joista yli kolmasosa osallistui kyselyyn. Kyselyllä saatiin tietoa alueen maatalousyrittäjistä ja tietoa hyödynnettiin Waakku-mobiilisovelluksen kehittämisessä. Johtopäätöksenä voidaan todeta maatalousyrittäjien palveluiden tarpeet sekä heidän tarjoamansa palvelut, mutta myös maatalousyrittäjien valmius yhteistyöhön.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin