Perkiö Taina: Metsät suomalaisten lapsiperheiden voimavaraksi

Julkaistu 16.09.2020

Tekijä(t): Perkiö Taina, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2020, agrologi (AMK)

Metsät merkitsevät ihmisen hyvinvoinnille paljon. Ekosysteemipalvelut kuvaavat ihmisen metsistä peräisin olevaa hyvinvointia. Terveysvaikutukset ovat psyykkisiä, fyysisiä, sosiaalisia ja myös henkisiä vaikutuksia. Metsä on voimavara. Green Care LuontoVoiman palveluihin kuuluvat tavoitteelliset ja ohjatut luontoperustaiset hyvinvointi-, kasvatus- ja harrastuspalvelut. Suomessa on paljon metsiä ja ne ovat helposti saatavilla. Metsään meneminen on ilmaista ja meillä on olemassa ainutlaatuinen jokamiehenoikeus. Toisenkin omistamaan metsään saa mennä patikoimaan ja esim. marjastamaan.

Suomalaiset lapsiperheet ovat hyvin moninaisia ja haasteita on paljon. Perheillä on monia stressin aiheita. Perheet voisivat saada apua luontoavusteisesta toiminnasta, mutta ihmiset ovat vieraantumassa metsistä mm. kaupungistumisen ja digitalisaation takia. Metsä olisi hyvä kumppani lasten kasvatuksessa ja ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Tavoitteena on selvittää, miten metsät saataisiin voimavaraksi suomalaisille lapsiperheille.

Tehty kysely- ja haastattelututkimus osoitti, että metsäkokemuksilla on ollut positiivisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja niistä on jäänyt ihmisille hyviä muistoja. Perheen yhteisenä kokemuksena metsäretket ovat olleet tärkeitä. Marjastus ja sienestys, eväsretkeily ja vain oleilu metsässä olivat eniten mieleen jääneitä perheen yhteisiä muistoja metsäkokemuksista. Lyhyehköjä eväsretkiä hyvään vuodenaikaan pidettiin parhaana tapana aloittaa perheen yhteiset metsäkokemukset. Esteet lähtemiselle voidaan voittaa mm. ottamalla perheenjäsenet mukaan suunnitteluun. Ammatillista tukea alkuun pääsemisen tueksi kannattaisi kehittää.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin