Peuha Kaisa: Hevosavusteisten palveluiden liiketoimintamalli ja kannattavuus, tilamallitarkastelu

Julkaistu 16.09.2020

Tekijä(t): Peuha Kaisa, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2020, agrologi (AMK)

Hevostalous on tärkeä osa maaseutuelinkeinoja. Se työllistää vuosittain suoraan noin 15 000 henkeä pääosin raviurheilun, siitostoiminnan ja ratsastustoiminnan parissa. Perinteisten alojen rinnalle on lähivuosina tullut hevosavusteiset palvelut, joilla tarkoitetaan hevosen biomekaniikan ja lajityypillisyyden hyödyntämistä erilaisissa kuntoutus- ja hyvinvointipalveluissa.

Hevostalouden kannattavuutta on tutkittu jonkin verran, mutta hevosavusteisten palveluiden kannattavuudesta ja liiketoimintamalleista on saatavilla vielä suhteellisen vähän tietoa. Tavoitteena oli selvittää, millainen on hevosavusteisten palveluiden liiketoimintamalli ja mitkä asiat vaikuttavat sen kannattavuuteen.

Liiketoimintamalli muodostettiin hyödyntämällä Business Model Canvas -työkalua, jonka avulla haastateltiin kolme hevosavusteisten palveluiden tuottajaa. Haastattelujen pohjalta rakennettiin tilamallitarkastelua käyttäen kolmea kuvitteellista esimerkkitilaa hevosavusteisten palveluiden tuottajista. Kannattavuus laskettiin tuloslaskelmakehikon avulla.

Hevosavusteiset palvelut osoittautuivat tutkimuksessa yhtä tilaa lukuun ottamatta kannattaviksi. Suurin kustannus syntyi yrittäjien palkoista, jotka olivat noin 52 – 56 % koko toiminnan kustannuksista. Tutkimus osoitti, että hevosavusteisten palveluiden liiketoimintamallissa arvolupaus palvelun käyttäjälle ja palvelun maksajalle on muotoiltava erilaiseksi epäsuoran ansaintalogiikan vuoksi. Palveluiden tunnettuuden eteen joudutaan tekemään koko alaa koskevaa markkinointityötä. Oikeiden kanavien valinta sekä maksajan kanssa luotavat ostopalvelusopimukset ovat keskeisessä roolissa kannattavuuden parantamisessa. Myös kustannusten arvioinnilla ja sitä kautta oikeanlaisella hinnoittelulla on tärkeä rooli hevosavusteisten palveluiden liiketoiminnallisessa kehittämisessä.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin