Pihlakari Iida: Viljelysopimusmallin luominen typensitojakasvien viljelyyn

Julkaistu 24.04.2020

Tekijä(t): Pihlakari Iida, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2019 (agrologi AMK)

Tällä hetkellä orgaanisen aineksen määrä pelloilla on laskusuunnassa johtuen yksipuolisesta ja maata kuluttavien kasvien viljelystä sekä lisääntyneestä keinolannoitteiden käytöstä. Opinnäytetyön tilaajana toiminut Typensitojakasveista orgaanisia lannoitteita -hanke etsii ongelmaan ratkaisua typensitojakasveista. Maanviljelijät viljelevät typensitojakasveja yhdessä nurmikasvien kanssa, jonka jälkeen nurmisato kaasutetaan uudentyyppisessä kuivamädätysreaktorissa. Lopulta mädätysjäännöksestä valmistetaan orgaanista luomulannoitetta pelloille hyödynnettäväksi.

Opinnäytetyön aiheena oli luoda uudenlainen viljelysopimusmalli, joka palvelee tätä uudenlaista liiketoimintakonseptia koko Suomessa. Tavoitteena oli saada tehtyä sopimusmallista mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä, joka huomioi molempien sopimusosapuolten tarpeita mahdollisimman tasapuolisesti. Tällä hetkellä voimassaolevat viljelysopimusmallit on räätälöity vastaamaan viljan viljelyn tarpeita. Vastaavanlaista valkuaisainepitoisen peltobiomassan tuottamiseen kohdennettua viljelysopimusta ei ole tällä hetkellä Suomessa käytössä.

Tutkimus sisälsi useita eri tutkimusmenetelmiä. Tutkimuksessa on käytetty kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, ja mukana on työelämää kehittävän tutkimuksen ja case-tutkimuksen näkökulmat. Opinnäytetyössä tutkittiin jo olemassa olevia viljan viljelysopimusmalleja, joiden pohjalta saatiin rakennettua puitteet tulevalle viljelysopimusmallille SWOT-analyysien avulla. Haastatteluiden pohjalta pystyttiin lisäämään sopimukseen tarvittavat kohdat. Ensimmäinen sopimusmalliluonnos esitettiin työn tilaajan järjestämässä keskusteltutilaisuudessa, jonka jälkeen sitä pystyttiin vielä kerran muovaamaan tarpeeseen sopivammaksi. Lopputuloksena on uudenlainen viljelysopimusmalli.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin