Torttila Klaus: Uusi kattilantestausstandardi ja lämmityskattiloiden testaus

Julkaistu 29.09.2019

Tekijä(t): Torttila Klaus, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2019 (agrologi AMK)

Vuonna 2012 julkaistusta SFS EN 303-5-standardista on tekeillä uusi versio, joka tulee valmistuessaan korvaamaan voimassa olevan standardin. SFS EN 303-5:2012-standardi sisältää kiinteitä polttoaineita käyttäville alle 500 kW:n teholuokkaan kuuluville lämmityskattiloille asetetut vaatimukset ja kattiloiden testauksen. Jyväskylän ammattikorkeakoulun kattilantestauslaboratorio tekee SFS EN 303-5:2012-standardin mukaista testausta kattiloille ja heitä kiinnosti saada selville, minkälaisia muutoksia uusi standardi voisi aiheuttaa laboratorion testaustoimintaan. Tehtävä oli etsiä saatavilla oleva tieto keskeneräisestä standardista. Kävi ilmi, että standardista oli valmiina jäsenmaihin lausuntokierrokselle kommentoitavaksi lähtenyt luonnos, joka oli mahdollista saada luettavaksi.

Standardiluonnoksesta löytyi useita eroja voimassa olevaan standardiin. Standardiin kuuluviin kattilatyyppeihin oli lisätty kondenssikattilat sekä palamisilman ulkoilmasta ottavat alle 100 kW:n tehoiset kattilat. Suuri osa muista muutoksista liittyi edellä mainittujen kattilatyyppien lisäyksen aiheuttamiin rakennetta, turvallisuutta ja testausta koskeviin tarpeisiin. Toinen merkittävä muutos liittyi energiatehokkuuden ja päästöjen laskentaan koskien kaikkia standardin kattilatyyppejä.

Uusi standardi huomioi kattiloiden testauksessa sen, että käytännössä kattiloita käytetään huomattava osuus käyttöajastaan myös osateholla, jolloin palaminen on epäpuhtaampaa ja päästöt suurempia kuin täydellä teholla toimiessa. Testin tuloksista lasketaan painotetut arvot päästöille ja energiatehokkuudelle, joilla saadaan lähempänä todellisuutta oleva kuva kattilan energiatehokkuudesta ja päästöistä.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin