Vesikukka Vappu: Luonto- ja eläinavusteinen toiminta oppimisympäristössä, toimintatutkimus toisen asteen luonnonvara-alan koulutuksessa

Julkaistu 25.11.2020

Tekijä(t): Vesikukka Vappu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2020, agrologi (YAMK)

Biotalous mielletään usein uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön viittaavaan toimintaan. Tarkasteltaessa asiaa monialaisesti voidaan biotalouden ”neliapilan” lehdyköitä nimetä yhteiskunnallisen, teknologisen, ympäristön sekä talouden osa-alueilla. Ajateltaessa kokonaisvaltaisemmin, biotalouteen voidaan lukea myös luonnossa ja eläinten parissa toimiminen ja oleminen eli luonto- ja eläinavusteinen toiminta.

Toiminnan vaikuttavuutta voidaan peilata kaikille neliapilan lehdyköille: yhteiskunnallisesti toiminta luo kanavan asuinpaikasta riippumatta luontosuhteen ylläpitoon sekä edistää yrittäjyyttä maaseudulla, teknologisia sovelluksia hyödynnetään monipuolisesti osana toimintaa, ympäristönhoidon ja kestävän kehityksen toimintamallin tietoisuus lisääntyy eri toimijoiden arvomaailman kautta, taloudellisesti luonto- ja eläinavusteinen toiminta on yksi tunnustettuja varhaisen ennaltaehkäisyn menetelmiä terveydellisten tekijöiden osalta mm. syrjäytyminen ja mielenterveydelliset tekijät.

Luonnonvara-alan koulutuksessa Green Care toimintamallin huomioiminen on tulevaisuudessa merkittävä voimavara pohdittaessa luonnon ja maaseudun virkistyskäytön mahdollisuuksia. Opiskelijat oppivat arvostamaan luontoa ja tiedostavat sen kautta syntyviä palveluja sekä yrittäjyyttä. Green Care toimintamalli tarjoaa oppimisympäristön eri alojen opiskelijoille ja laajentaa näin ohjaushenkilökunnan mahdollisuuksia monialaisen opetuksen järjestämiseen.

Toimintatutkimuksessa hyödynnettiin havainnointia sekä kyselytutkimusta selvitettäessä oppimisympäristön soveltuvuutta luontoavusteisen toiminnan järjestämiseen. Tutkimuksessa huomioitiin myös eläinten hyvinvointi sekä opetushenkilökunnan merkitys.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin