Vesterinen Wera: Uusi puupohjainen kuivike: Ruti-Catin tuotepotentiaalisuus

Julkaistu 18.05.2021

Tekijä(t): Vesterinen Wera, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2021, agrologi (AMK)

Kissakotitalouksien lukumäärä on kasvanut sadoillatuhansilla viime vuosikymmenen aikana, mikä on lisännyt myös kissankuiviketuotteiden kulutusta. Mineraalikuivikkeiden tuonti Suomeen on voimakasta, ja kotimaiset sekä biopohjaiset vaihtoehdot rajoittuvat pitkälti pellettikuivikkeisiin, jotka eivät sovellu kaikkiin kotitalouksiin. Mineraalikuivikkeiden jätteenkäsittelyynkin liittyy haasteita sen palamattomuuden ja maatumattomuuden vuoksi. Tällöin mineraalikuivikkeiden laatua vastaaville biopohjaisille vaihtoehdoille olisi tarvetta.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli arvioida Epiran uuden puupohjaisen kuivikkeen tuotepotentiaalisuutta teorian, käytännön ja markkinan näkökulmista. Ruti-Cat on kehitetty heidän Ruti-Raikas hevoskuiviketuotteestaan, jonka pääominaisuuksia ovat pölyämättömyys, luonnonmukainen hygieenisyys ja tuoksu sekä kotimaisuus. Tutkimus toteutettiin sekä omakohtaisella että testausryhmän tuotetestauksilla ja pienimuotoisella markkinakatsauksella neljässä kohteessa. Tuotetestausten aineisto kerättiin kyselyn ja havainnoinnin avulla ja markkinakatsauksen havaintoaineisto kirjattiin ylös taulukoihin.

Tuloksista ilmeni, että kissankuivikemarkkinat ovat mineraalivaltaisia, paakkuuntuvuus on kysytty ominaisuus, biopohjaiset vaihtoehdot koostuvat lähinnä pelleteistä ja kotimaisia tuotteita on vähän. Tuotetestauksissa Ruti-Cat sai paljon positiivista palautetta, mutta leviämisen vähentäminen ja paakkuuntuvuuden lisääminen kaipasivat kehittämistä. Testausryhmän pienen koon vuoksi tuloksista ei voitu vetää yleistäviä johtopäätöksiä, mutta Epira voi hyödyntää niitä heidän tulevaisuuden tuotetestauksissaan. Epiran tavoitteena on lisätä Ruti-Cat valikoimiinsa ja kehittää sen paakkuuntuvuutta, jolloin Ruti-Catin kilpailukyky muita kissankuiviketuotteita vastaan on hyvä.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin