Virfvell Kati: Asiakkaiden näkemukset Jyvässeudun tuottajatorista

Julkaistu 24.04.2020

Tekijä(t): Virfvell Kati, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2019 (agrologi AMK)

Lähiruoan arvostus on noussut merkittävästi ja myös tuottajat ansaitsevat kohtuullisen korvauksen työstään ja tuotteistaan. Jyväskylän seudun tuottajatori tuottajaystävällisenä myyntiväylänä tarvitsee tutkittua tietoa tapahtuman kehittämistä varten. Tavoitteena oli selvittää asiakastutkimuksen avulla, millainen tuottajatori on asiakkaiden mielestä houkutteleva. Lisäksi opinnäytetyössä hankittiin benchmarking –menetelmällä tietoa ulkomailla tapahtuvasta Farmers´ market -kulttuurista sekä suomalaisten lähiruokayritysten toiminnasta. Työn toimeksiantajana oli Jyväskylän seudun tuottajatorin vetäjä Hakamaan lammastilan emäntä Maija Suutarinen.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin määrällisen ja laadullisen menetelmän yhdistelmää. Asiakastutkimus toteutettiin huhtikuun tuottajatorilla 13.4.2019. Lisäksi oli verkkokysely. Asiakastutkimukseen vastasi yhteensä 24 henkilöä.

Asiakastutkimukseen vastanneet pitivät tuottajatorista tapahtumana ja toivovat toiminnan jatkuvan. Tuottajatorin sijaintiin Toivolan Vanhalla Pihalla oltiin tyytyväisiä. Suurin osa vastaajista käyttää lähiruokaa viikoittain ja tuottajatorille yhtenä lähiruoan myyntiväylänä on tarvetta. Tuotevalikoimaan toivottiin eniten lampaan/karitsan lihaa sekä leipätuotteita. Tapahtuman houkuttelevuuteen riittää elintarvikkeiden myynti ja kahvilapalvelut. Näiden lisäksi maistatukset, käsitöiden myynti ja eläinten esillä olo oli asiakkaiden toiveena. Muilta oppimisessa nousi esiin aluetaloudellisten vaikutusten ymmärtäminen ja yhteistyön merkitys. Toritapahtuman elämyksellisyys korostui myös.

Opinnäytetyön tuloksena tuottajatorin kehittämistä varten saadaan sellaista tietoa, että tapahtumalla on mahdollista tavoittaa yhä suuremmat asiakasmäärät ja se pitää sisällään sellaisia asioita, jotka asiakastutkimuksessa koettiin kiinnostaviksi.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin