Vuorikko Juho: Keskisuomalaisten nuorten suhtautuminen puupohjaisiin tuotteisiin. Kyselytutkimus

Julkaistu 24.04.2020

Tekijä(t): Vuorikko Juho, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2019 (agrologi AMK)

Ympäristön suojeleminen on ollut jo pitkään puheenaiheena ympäri maailmaa. Ihmisten mielenkiinto biotaloudesta on kasvussa ja useat tahot levittävätkin omaa tietouttaan aiheesta eri viestinnän keinoin.

Opinnäytetyön tilaajana oli BLOOM-hanke, jonka tavoitteena on edistää ja lisätä tavallisten eurooppalaisten ymmärrystä biotaloudesta. Siksi opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa keskisuomalaisten nuorten ymmärrystä ja suhtautumista puupohjaisiin tuotteisiin sekä haluttiin saada heidän mielipiteitänsä siitä mihin puuta tulisi käyttää.

Vastaajat valikoitiin 16-30-vuotiaista keskisuomalaisista nuorista. Kyselyn jakaminen keskitettiin ammattikouluihin, lukioihin, ammattikorkeakouluihin sekä yliopistoihin ja jakaminen tapahtui sähköpostin välityksellä. Kyselyn rakenne tehtiin sellaiseksi, että se oli mahdollista teettää myös Ruotsissa ja tulevaisuudessa sitä voitaisiin uudelleen käyttää.
Vastausprosentti oli 19 % verrattuna vastaamisen aloittaneisiin ja kyselyn avanneisiin. 115:sta vastaajan tavoite saavutettiin ja vastaajia saatiin yhteensä 197.

Vastanneille metsien merkitys oli eniten mielenrauhan ja liikkumisen kannalta. Puupohjaisista tuoteryhmistä vastaajat pitivät tärkeimpinä tuotteita, jotka ovat arjesta jo tuttuja ja kaupoista saatavissa. Tärkeäksi puun käyttämisen kohteeksi erityisesti esille nousi perinteiset pakkausmateriaalit ja rakentaminen. Vähiten suosiota keräsi ei biohajoavat biomuovit, sekä biokomposiitit.

Lue lisää työstä Takaisin opinnäytetöihin