Luonnontuotealasta elinvoimaa -tapahtuma 15.4.

Maanantaina 15.4. klo 12 – 16, Biotalousinstituutti, Tuumalantie 17, Tarvaala

Luonnonmukaisuutta ja terveysvaikutteisuutta korostavat trendit ja villiyrttihuuma ovat saaneet aikaan luonnontuotealan uuden tulemisen. Ala on nykyisin kasvuala, joka tarvitsee yhä enemmän ja monipuolisemmin raaka-aineita, jotta yritykset kykenevät tarttumaan niin kotimaan kuin maailmankin markkinoiden kasvavaan kysyntään.

Kuinka tähän haasteeseen vastataan? Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti, Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry, Arktiset Aromit ry ja Suomen Metsäkeskus toteuttivat kilpailun, joka auttaisi kehittämään keruumenetelmien kustannustehokkuutta ja parantamaan alan liiketoimintamahdollisuuksia. Kilpailu on nyt ratkennut, ja palkinnot jaetaan tapahtuman yhteydessä.

Ilmoittaudu mukaan 12.4.2019 mennessä: www.metsakeskus-fi –> tapahtumat

Ohjelma:

klo 12.00 Luonnontuotealan kasvunäkymät ja raaka-ainetarpeet, Juha Rutanen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Ruokasektorin koordinaatiohanke

klo 12.20 Metsät, metsätalous ja luonnontuoteala, Marko Ämmälä, Suomen Metsäkeskus, Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hanke

klo 12.40 Luonnontuotealan kasvunäkymiä Keski-Suomessa, Katariina Jousmäki, ProAgria Keski-Suomi ry / Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, Luonnosta lautaselle LUOLA-koulutushanke

klo 13.00 Kasvun pullonkaulat – Case Nord-T, Mirka Olin, Nord-T

klo 13.20 Ideasta eteenpäin, Jouni Hynynen, Business Finland

klo 13.40 BIND-hankkeen työkalut ideoiden jalostamiseksi, Markku Paananen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

klo 14.00 Ideakilpailun Luonnontuotteiden keruun tehostaminen palkintojen jako

klo 14.20 Kahvit, tutustumista alan yrityksiin, alan työtarjontaan ja luonnontuotteisiin

klo 16.00 Tilaisuus päättyy

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä BIND – Bioinnovaatioiden edistäminen -hanke (JAMK) ja Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hanke (Suomen Metsäkeskus)


Vientivaltit valmiina – luonnontuotteiden hankintapolut lasten kengissä

Kanervan kukat ja kuusenkerkät, mustikanlehdet ja maitohorsmat. Nämä ovat arkisia asioita ja tuttuja kesäisiä tuoksuja lähes kaikille suomalaisille. Mutta mistä luonnontuotteita hyödyntävä yrittäjä saa kaksikymmentä kiloa kuusenkerkkiä tammikuussa? 

Suomalaisten luonnontuotteiden kysyntä ja arvostus sekä kotimaassa että maailmalla ovat kovassa kasvussa. Huoli laadukkaan raaka-aineen saatavuudesta on koko luonnontuotealan yhteinen. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti on alan yrittäjien aloitteesta lähtenyt etsimään haasteeseen uusia ratkaisuja kaikille avoimen ideakilpailun muodossa.

”Eräs yrittäjä tiivisti ongelman mielestäni hyvin todeten, että puuta korjataan Suomessa maailman kehittyneimmillä menetelmillä, mutta luonnontuotteiden keruussa ja jalostuksessa käytössä ovat vielä kivikautiset konstit”, kuvailee ideakilpailua koordinoiva asiantuntija Markku Paananen Biotalousinstituutista.

Kilpailussa haetaan ideoita, joiden toivotaan parantavan luonnontuotteiden keruun kustannustehokkuutta, mahdollistavan entistä suurempien raaka-ainemäärien liikkeelle saannin sekä mahdollistavan kestävän ja kannattavan liiketoiminnan.

”Alan nosteen huomioiden on yllättävää, kuinka harva on meillä ymmärtänyt luonnontuotealan todellisen potentiaalin”, toteaa Helsingissä toimivan NORD-T yrityksen viennistä ja markkinoinnista vastaava Nina Rantala.

Puhtaus ja pohjoisuus vientivaltteina

Vuodesta 2014 toiminut NORD-T valmistaa laadukasta teetä kotimaisille ja ulkomaisille kuluttajille. Raaka-aineinaan yritys hyödyntää monipuolisesti suomalaisia luonnonantimia kuten marjoja, kanervan kukkia, nokkosta tai kuusenkerkkiä.

Pohjoisuus ja suomalaisuus ovat Rantalan mukaan jo itsessään vahvoja brändejä ja myyntivaltteja maailmalla.

”Kun tähän yhdistetään aidosti puhtaassa luonnossa kasvaneet luonnonantimet, on tuotteita helppo markkinoida. Suomalaisissa raaka-aineissa piilee todella vahva vientipotentiaali, joka odottaa hyödyntämistä. Tässä Suomella on mahdollisuus olla edelläkävijä.”

Hieman yllättäenkin NORD-T:n ja koko alan haasteeksi on noussut raaka-aineiden saatavuus. Luonnontuotteiden kerääjiä Suomesta löytyy, mutta ongelmana on ammattimaisen keruun ja jatkokäsittelyn puuttuminen.

”Yksittäisellä poimijalla ei yleensä ole mahdollisuuksia käsitellä tuotteita elintarvikekäyttöön sopiviksi. Meilläkin monet tuotteet ovat saatavilla vain rajoitetun ajan, koska raaka-ainetta ei ole saatavissa ympärivuotisesti.”

Rantala muistuttaa, että maanomistajalle luonnontuotteet ovat keino saada tuottoa metsästä joka vuosi.

”Esimerkiksi kuusenkerkkiä, kanervan kukintoja tai nokkosenlehtiä on mahdollista kerätä joka kesä. Pienemmillekin erille on kysyntää, kun myyntikanavia saadaan kehitettyä.”

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin ja NORD-T:n lisäksi ideakilpailun järjestävät Arktiset Aromit ry, Suomen metsäkeskus, Pro Pakuri Finland ry, Frantsila, Karelia Arctic Oy, Yrttipaja, Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry sekä Saarijärven kaupunki. Kilpailun tuomaristo valitsee 1 – 3 palkittavaa ideaa ja palkintojen yhteissumma on 3 000 euroa. 

Lisätietoja kilpailusta:

Markku Paananen, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti, 0400-121 989, markku.paananen(at)jamk.fi.

Minna Lappalainen, johtaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti, 040 6300 384, minna.lappalainen(at)jamk.fi.

Kilpailusivu