Kattilatestauslaboratorio

Kattilatestauslaboratorio toimii bioenergia-alan yritysten tuotekehitysalustana. Laboratorion monipuolinen laitekanta ja osaava henkilöstö mahdollistavat erityyppiset tuotekehitystestaukset liittyivät ne sitten uudentyyppisiin polttoaineisiin tai laiteratkaisuihin. Laboratorion laitekantaa hyödynnetään myös yrityskoulutuksissa ja konsultoinnissa.

Mittaus ja testaustoiminta

Kattilatestauslaboratoriossa voidaan tehdä mittauksia kolmella testauspaikalla. Mittauksia on mahdollista suorittaa kahdessa samanaikaisessa, osin porrastetussa testauksessa. Laboratorio on varustettu uusimmalla mittaus- ja säätötekniikalla.

Tarjoamamme testauspalvelu käsittää:

 • tilaajan toimittaman kattilan kytkemisen ja purkamisen valmisteltuihin yhteisiin
 • testausajon polttoaineineen
 • raportoinnin EN 303-5 -standardin mukaisesti.
 • Lisäksi laboratorion piha-alueella voidaan testata lämpökontteja 3,0 MW:iin asti.

Akkreditoitua kattilatestausta 500 kW:n teholuokkaan asti

 • Standardin EN-303-5 mukaista mittaustoimintaa alle 1 MW:n teholuokassa
 • Lämpökonttien lyhytaikaista testausta 3 MW teholuokkaan asti
 • Lämmityslaitteiden ja polttoaineiden käytettävyystestaukset
 • Polttoaineiden kuivaus- ja käyttökokeet, ml. priimaus ja seospoltto
 • Savukaasuanalyysit (T, O2, CO2, CO, hyötysuhde) ja tulosten tulkinta

Kattilatestauslaboratorion laitekanta

Kattilatestauslaboratorion laitekantaa voidaan hyödyntää tutkimus ja tuotekehitystestauksissa. Laitekanta tarjoaa mahdollisuudet mitata esimerkiksi lämminvesikattiloiden hyötysuhde ja päästöarvoja, savukaasunpuhdistusjärjestelmien tehokkuutta, erilaisten polttoaineiden ominaisuuksia ja soveltuvuutta hake ja pellettikattiloihin.

Erikoisvarusteltu testaiskattila 500 KW, polttoaine testauksiin.

 • useita lämpötilamittauksia tulipesässä ja konvektipinnoilla
 • savukaasunkierrätysmahdollisuus,
 • savukaasupesuri

Poltin 500 kW

Kattila 40 kW

Pellettipoltin 40 kW

hakepoltin 40 kW

Briketöintilaitteisto erilaisten biomassojen briketöitävyystestauksiin

Savukaasuanalysaattori mahdollistaa savukaasujen jatkuvatoimisen mittauksen testausten aikana

 • O2
 • CO2
 • CO
 • THC
 • NOX
 • NO
 • SO2

Hiukkasmittaukset (gravimetri ja jatkuvatoiminen)

Polttoainelaboratorion Laiteluettelo

 • Lämpökaapit polttoaineiden kosteuspitoisuuden määritykseen.
 • Pikakosteusanalysaattori nopeaan kosteuden määritykseen esim. kattilatestauksen aikana.
 • Hehkutusuuni, jossa voimme määrittää polttoaineen tuhkapitoisuuden tai poltossa syntyvien tuhkanäytteiden palamattomien osuuden. Teemme myös tuhkan sulamispisteen määrityksiä.
 • Pommikalorimetri kiinteiden ja nestemäisten polttoaineiden lämpöarvon määritykseen.
 • Leikkuumylly analyysinäytteiden jauhamista varten.
 • Leukamurska kovien materiaalien murskaamiseen, syöttökoko on 60 mm ja loppuhienous minimissään 1mm.
 • Planeettakuulamylly aineiden jauhamiseen alle 1 µm:n hienouteen, esim. alkuaineselvityksiä varten.
 • Täryseulasarja AS400 polttoaineen palakokoanalyysejä varten.
 • Täryseulasarja AS200 hienoaineen määritykseen esim. pelleteille.
 • Pelletin mekaaninen käsittelykestävyyslaite.
 • Irtotiheyden määritys polttoaineille.
 • Kannettava pH-mittari liuosten pH-pitoisuuden määrittämiseen, joko laboratoriossa tai kentällä.
 • Käytämme näytteenotossa, käsittelyssä ja analysoinnissa SFS-EN ISO – standardien mukaisia menetelmiä.