Ympäristönmittaus- ja näytteenottopalvelut

Ympäristönmittaus- ja näytteenottopalvelut

  • Sertifioitu vesi- ja vesistönäytteenottopalvelu
  • Automaattinen vedenlaadun mittauspalvelu (virtaama, lämpötila, pH, johtokyky, sameus, humuksen fluoresenssi (fDOM), fosfaattifosfori)
  • Saatavilla myös muita mittausparametrejä tapauskohtaisesti
  • Automaattisten vesinäytteenottimien vuokraus
  • Vesinäytteiden spektrofotometriset määritykset (orgaaniset ja epäorgaaniset aineet)
  • Automaattisten mittausasemien huolto- ja ylläpitopalvelut

Suunnittelu- ja testauspalvelut

  • Monivaikutteisten kosteikkojen suunnittelu ja mitoituspalvelut
  • Vesienpuhdistusmenetelmien testaus- ja kehittämispalvelut

Kysy lisää, Tarja Stenman, p. +358405852197

Vesinäytteen testauspalvelu

20 € / näyte

Näytteitä vastaanotetaan maanantaisin klo 14-15.30 Uuraistentie 240,  B-talo, 2.krs

Lisätietoja: Tarja Hyötyläinen

tarja.hyotylaine(at)poke.fi