Biotalouskampus

Biotalouskampus on biotalousalan osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen paikka, jossa alan yrittäjät, investoijat, tutkijat, kehittäjät ja opiskelijat kohtaavat.

Keski-Suomi on biotalouden kehittämisen kärjessä. Meillä on kysyttyä osaamista niin bioenergiasta, ruokatuotannosta, ravinteiden kierrätyksestä, puhtaista vesistä kuin uusista biotalouden tuotteistakin. Keski-Suomessa ollaan uusiutuvien luonnonvarojen keskellä – yhtenä osoituksena tästä on tuleva biotuotetehdas Biotalouskampuksen naapurissa.

Biotalouskampuksella kohtaavat biotalouden käytännön osaaminen, kehittämistyö ja yrityspalvelut. Meiltä löytävät paikkansa niin biotalousalan opiskelijat, aloittavat yritykset kuin jo pidemmällekin ehtineet liiketoimintansa kehittäjät.

Tulevaisuudessa biotalous tulee työllistämään luonnonvara-alan osaajia erityisesti yrittäjinä. Tutkimus- ja kehittämistyö tuottaa uutta tietoa ja kilpailukykyä alan yrityksille. Biotalouskampus tarjoaa yrityksille ainutlaatuiset mahdollisuudet hyödyntää alueen yrityskehityspalveluja, koulutusorganisaatioiden resursseja ja yhteistyötä muiden yritysten kanssa. Biotalouskampuksella on käytettävissä useita biotalouteen liittyviä laboratorioita ja havainnollistamisympäristöjä.

Biotalouskampuksen koulutustarjontaan kuuluvat toisen asteen ja ammattikorkeakoulutason tutkintoihin valmistavat koulutusohjelmat sekä lyhyemmät jatko- ja täydennyskoulutukset. Biotalouskampuksella opiskelija voi joustavasti siirtyä opiskelijasta yrittäjäksi turvallisessa tuetussa ympäristössä.

Visio ja tulevaisuuden suunnitelmat

Tarvaalan Biotalouskampus on biotalousalan osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen paikka, jossa alan yrittäjät, investoijat, tutkijat, kehittäjät ja opiskelijat kohtaavat. Kampukselle ollaan kehittämässä yrityspuistoa, jossa niin aloittavilla kuin toiminnassa olevilla yrityksillä on ainutlaatuinen mahdollisuus hyödyntää kampuksen resursseja yhteistyössä alueen oppilaitosten ja muiden yritysten kanssa. Biotalouskampuksella on käytettävissä useita biotalouteen liittyviä laboratorioita ja havainnollistamisympäristöjä.

JAMK

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

SSYP Kehitys Oy

Keski-Suomen liitto